Artikeln publicerades 13 september 2021

Vill du vara med och påverka framtidens Vårdcentral?

Foto på kommunens folkhälsosamordnare, Mikael Lindberg, och Linda Hunter, sjuksköterska på vårdcentralen i Svalöv.

Vårdcentralen och Svalövs kommun välkomnar dig som är intresserad av att vara med i ett medborgarråd. Här har du som kommuninvånare möjlighet att vara med och påverka Vårdcentralens framtida arbete.

Det pågår ett förändringsarbete på Vårdcentralen i Svalöv och ett steg i detta är att skapa ett medborgarråd. Det är Linda Hunter, sjuksköterska på vårdcentralen, samt Mikael Lindberg, folkhälsosamordnare i Svalövs kommun, som håller i rådet.

Nu när pandemin lider mot sitt slut är tanken att arbetet med medborgarrådet ska vidareutvecklas.

Varför ett medborgarråd?
- Ett medborgarråd kommer att hjälpa oss att ta del av vad kommunens invånare tycker är viktigt och hur vi kan hjälpa våra patienter på bästa sätt samt hur vi tillsammans kan arbeta för en bättre folkhälsa, säger Linda Hunter.

Kan vem som helst söka till rådet?
- Vi hoppas att det finns intresse i alla åldrar om att vara med och bidra med goda tankar och idéer. Så för att få en så stor åldersspridning som möjligt välkomnar vi alla att söka, säger Mikael Lindberg.

Hur anmäler man sitt intresse?
- Senast den 3 oktober ska intresseanmälningen vara inskickad till mig via e-post och i anmälan vill vi ha en kort beskrivning om varför man vill vara med och påverka och vilka förväntningar man eventuellt har.

När är nästa möte?
- Vi planerar för ett informationsmöte den 7 oktober klockan 18.00 i kommunhuset i Svalöv. Vi bjuder såklart på fika med kaffe, te och smörgås, säger Mikael.

Hur kommer det fortsatta arbetet med rådet att se ut?
- Efter den inledande träffen kommer vi att planera in fler möten under hösten. Vi räknar med att genomföra fem möten. Eventuellt kommer det en fortsättning under våren 2022 om intresset finns och vi hoppas på stort engagemang, säger Linda Hunter.

Anmäl ditt intresse om att vara med i medborgarrådet

Skicka din anmälan senast den 3 oktober via e-post till mikael.lindberg@svalov.se.

OBS! Ange en kort beskrivning om varför du vill vara med och påverka samt dina förväntningar.

Nästa möte
När: 7 oktober, kl. 18.00.
Var: kommunhuset, Herrevadsgatan 10, Svalöv.

Medborgarrådet och syftet
Rådet kommer inledningsvis bestå av sex medlemmar, exklusive Mikael och Linda, som träffas fem gånger under 2021. Syftet med rådet är att vårdcentralen vill ta tillvara på goda tankar och idéer som kommunens invånare har gällande verksamheten samt tillsammans skapa bättre förutsättningar för hälsa i kommunen.

Har du frågor, vänligen kontakta:
Linda Hunter, sjuksköterska vårdcentralen
Tel: 0418-65 15 50 (Vårdcentralens växel)

Välkommen med din intresseanmälan!