Artikeln publicerades 20 september 2021

De får Svalövs kommuns kulturpris och kulturstipendium 2021!

Bild: Ola Horvath

Nu är det klart vem som får Svalövs kulturpris och vem som blir mottagare av Svalövs kommuns kulturstipendium 2021.

Svalövs kulturpris 2021

Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens områden, till exempel inom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, kulturpedagogik eller annat jämförbart område.

Priset utgörs av ett konstverk ur den årliga samlingsutställningen med Svalövs-konstnärer, som visas på Svalövs bibliotek den 7-27 oktober. Priset är hemligt fram till utdelningen, som sker senare i höst i samband med att kommunfullmäktige sammanträder.

Föreningen Skånelin får Svalövs kulturpris 2021

Föreningen Skånelin får Svalövs kulturpris 2021 med motiveringen:

Skånelin utför med mycket små medel ett viktigt arbete för att bevara och sprida kunskaper om spånadslinets historia, både odlingstekniskt och hur man sedan vidareförädlar och använder linfibern. Man tillvaratar också redskap och metoder och visar upp för allmänheten på ett trevligt sätt i en historiskt vacker miljö. Med kulturpriset vill Svalövs kommun uppmärksamma en långvarig kulturhistorisk gärning, som också sprider bildning till nya generationer.

Svalövs kommuns kulturstipendium 2021

Svalövs kommuns kulturstipendium delas ut för att stödja fort- och vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form och design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. Kulturstipendiet skall förbehållas unga personer eller personer som sadlat om och således är unga i det nya sammanhanget.

Kulturstipendiaten skall vara född eller bosatt i Svalövs kommun. 2021 är stipendiesumman 20.000 kr. Stipendiet kan delas mellan två eller flera personer och i år kommer stipendiet att delas lika mellan två stipendiater. Stipendieutdelning sker senare i höst i samband med att kommunfullmäktige sammanträder.

Alicia Lindberg och Ola Horvath delar på Svalövs kommuns kulturstipendium 2021

Alicia Lindberg läser andra året på Fridhem folkhögskolas jazzlinje med sång som huvudinstrument. Alicia skriver ny musik hela tiden och släppte under våren 2021 sin debutsingel "För liten för att vara stor" på Spotify. Alicia sökte stipendiet för att kunna färdigställa sitt debutalbum som hon hoppas kunna ge ut i början av 2022.

Alicia vill redovisa sitt stipendium genom att hålla en konsert med sin egen musik i Svalöv, där hon ger ut exemplar av sitt album och får spela för dem som bor i Svalöv och även för sina klasskamrater på Fridhem.

Ola Horvath bor i Vittskövle och har gått i målarskola hos Jörgen Salmose i cirka tio år. Han har sökt stipendiet för att köpa målarmaterial. Ola vill redovisa stipendiet med ett bildspel till bildningsnämnden och han vill gärna göra en utställning i Svalöv.

Grattis till utmärkelserna!