Artikeln publicerades 29 september 2021

Besök och gruppaktiviteter på våra omsorgsboenden

De nationella råd och föreskrifter som bland annat begränsat antalet deltagare vid sammankomster och uppmanat till distansarbete upphör att gälla den 29 september.

Kommunens verksamheter återgår i möjligaste mån till det normala, men fortsätter att följa utvecklingen och att vidta åtgärder där det behövs. Inom kommunens vård och omsorg kvarstår befintliga smittskyddsåtgärder tills vidare.

Läs mer om vad som gäller här.