Artikeln publicerades 30 september 2021

Trafikinformation om pågående arbeten på Svalegatan och Torggatan hösten 2021

Nu händer det mycket i Svalövs centrum. Det är mycket som ska bli klart innan det första Pågatåget stannar i Svalöv.

Arbetet har pågått sedan i våras men går nu in i en mera intensiv fas. Det är mycket som skall byggas om och då blir det tyvärr en hel del störningar. Men det är under en kort tid och om tre månader så kommer Pågatåget.

Avstängningarna under hösten berör hela Torggatan och Svalegatan söder om Torggatan.

I nedanstående bild ser man nuvarande avstängning markerade med blåa och röda streck. Det blå delarna öppnar för trafik i vecka 46 medan den röda delen öppnar först i vecka 49. Under veckorna 43 och 44 kommer det att vara begränsad trafik inom hela arbetsområdet på grund av förberedelser inför asfaltering samt asfaltering.

Översiktskarta över Svalöv

Översiktskarta över Svalöv