Artikeln publicerades 15 november 2021

Vill du bli en av våra nya medlare?

Nu söker vi nya medlare till vår medlingsverksamhet riktad mot ungdomar. Medling är en frivillig tjänst som erbjuds alla mellan 12 och 21 år som begått ett polisanmält brott. Som medlare förväntas du vara rättrådig, empatisk och ha förmåga att skapa förtroende.

Medling erbjuds till alla ungdomar mellan 12-21 år som har begått polisanmält brott och helt eller till viss del erkänner inblandning i brottet. Medling är frivilligt både för gärningsperson och brottsoffer.

Målet är att minska de negativa följderna av brottet och verka förebyggande, det vill säga minska ungdomsbrottsligheten.

Medlarens egenskaper, enligt lagen, är att personen ska vara kompetent, rättrådig och opartisk. Det är också viktigt att personen är empatisk, flexibel och har förmåga att skapa förtroende. Erfarenhet av att arbeta med ungdomar, professionellt eller ideellt, väger tungt.

Alla medlare får utbildning i medling av medlingsverksamheten. Medling sker på lekmannabasis och arvoderas per uppdrag. Vi har samarbete med 9 kommuner i nordvästra Skåne, så resor kan förekomma.

Anmäl intresse
Intresse kan anmälas till Ingela Torstensson-Hedberg, koordinator för medlingsverksamheten.
ingela.hedberg@engelholm.se
Telefon: 0431-468223