Resultat i folkomröstningen den 12 december 2021

Nedan presenteras det fastställda resultatet i folkomröstningen efter valnämndens sluträkning:

Distrikt

JA

NEJ

BLANK

Ogiltiga

Totalt

Antal röstberättigade

Valdeltagande i procent

Röstånga-Konga-Ask

5

164

37

0

206

1490

14 %

Svalöv Norra

14

196

50

2

262

1858

14 %

Svalöv Södra

12

202

58

2

274

2006

14 %

Billeberga-Tågarp

11

133

53

0

197

1794

11 %

Kågeröd- Stenestad

8

108

60

0

176

1791

10 %

Teckomatorp- Norrvidinge

17

275

53

1

346

1984

17 %

Uppsamlingsdistrikt*

3

57

16

0

76

Summa

70

1135

327

5

1537

10923

14 %

I procent av total

5 %

74 %

21 %

0 %

*Till uppsamlingsdistriktet räknas de röster som inte räknats i vallokal på omröstningsdagen, dvs. förtidsröster som inkommit på omröstningsdagen, röster som godkänts först vid valnämndens sluträkning, samt röster från den ambulerande röstmottagningen.