Artikeln publicerades 20 december 2021

Årets miljöpristagare är utsedd

På bilden syns Kulturverkets glada styrelse.

Kulturverket tilldelas Svalövs kommuns miljöpris 2021.

Svalövs kommuns miljöpris delas årligen ut som erkänsla och uppmuntran för värdefulla insatser inom naturvårds- och miljövårdsområdena. Miljöpriset kan utdelas till enskild person, skolklass, förening, företag eller annan grupp. Dock ska priset endast utdelas till personer som är bosatta i Svalövs kommun eller grupper som har sin verksamhet inom kommunen. Årets miljöpris tilldelas Kulturverket.

Kulturverket är en ideell förening baserad i Svalöv. De tilldelas priset för sitt engagemang och sina aktiviteter i och för naturens och miljöns bästa. Bland de aktiviteter de bedriver finns odling, återbruk och exkursioner ut till naturområden runt om i kommunen. Att ta till vara på det man har är ett miljötänk föreningen strävar efter. På kulturverket kan man bland annat spinna och färga ull från får i Svalöv, väva trasmattor av gamla kläder och eller varför inte sy om en gardin till en snygg väska. De har även hantverksträffar där man göra nya saker av gamla, grannens utrivna golv blev en ny fågelholk som exempel.

Kulturverket samarbetar gärna, förra året kom exempelvis en konstnär och lärde ut hur man kan göra konst av gammalt skräp. Föreningen har en skördefest, också för andra året i rad, där lokala näringslivet, föreningar och privatpersoner får möjlighet att visa saker som de producerat under året. Tanken är föreningen hjälper till och lyfter närodlat och lokala produkter för miljöns skull. Alla är välkomna till Kulturverket, föreningen ser mångfald som en tillgång och alla lär av varandra.

Stort grattis till Kulturverket!