Artikeln publicerades 28 maj 2021

Ängar och hagar

Månadens smultronställen är alla våra fina ängar och hagar.

2021 är friluftslivets år. Under parollen Luften är fri! görs en nationell satsning på friluftsliv med syfte att få fler människor att prova friluftsliv och öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Under året kommer Svalövs kommun att uppmärksamma detta genom en rad olika informationsinsatser och aktiviteter.

Varje månad presenterar vi ett naturområde. Denna gång är det ängarnas och hagarnas tur.

Lien och mulens marker är ett unikt levande kulturarv. Dessa artrika naturtyper har i alla tider inspirerat musiken, poesin och konsten. Läs mer om ängar och hagar här.

Vill du veta mer om Friluftslivets år och allt spännande som händer läs mer här.