Artikeln publicerades 20 maj 2022

Rekordlåg arbetslöshet i Svalövs kommun

Förstora bilden

Arbetsförmedlingen presenterade den 12 maj ny statistik som visar att Svalöv har den lägsta arbetslösheten som uppmätts sedan 13 år tillbaka.

I april månad var arbetslösheten för utrikesfödda 11,9% medan den låg på 5,6% för den registerbaserade arbetskraften totalt i Svalövs kommun.

Länk till artikel på Newsworthy:
Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Svalöv Länk till annan webbplats.

Svalövs kommun har sedan 2020 arbetat aktivt med att ett särskilt uppdrag, Fokus Sysselsättning, som ska främja kompetensförsörjning och knyta samman individ, företag och samhälle.

Om du behöver stöd i ditt arbetssökande är du välkommen att vända dig till Svalövs kommuns arbetsmarknadsenhet: Stöd till dig utan arbete.