Artikeln publicerades 15 september 2023

Skolskjuts i mån av plats, mer begränsad än förut

I Svalövs kommun är det möjligt för elever att resa med skolbussarna i mån av plats. Rätten att åka i mån av plats gäller under förutsättningen att det kan ske utan störning för skolskjutsberättigade elever.

Detta läsår (2023/2024) är skolbussarna belagda till högre grad än tidigare läsår. Därmed är möjligheten att resa med skolbussarna i mån av plats mer begränsad än tidigare.

Buss Hb2, mot Heleneborgsskolan (Tidtabeller och hållplatser Öppnas i nytt fönster.) är idag belagd med 22 skolskjutsberättigade elever av 22 platser. Detta betyder att möjligheten till i mån av plats-åkande endast föreligger ifall någon av de 22 eleverna den dagen inte reser med bussen. Om exempelvis två av de fem eleverna vid busshållplats X inte reser en dag, så finns det två platser lediga till i mån av plats-åkande.

Med tanke på stor risk att plats ej finns för elever som reser i mån av plats, uppmanas vårdnadshavare att stanna med barnet vid busshållplatsen för att se om plats finns på bussen eller inte.