Artikeln publicerades 21 september 2023

Medborgardialog om Billeberga idrottsplats

Svalövs kommun bjuder in kommunens medborgare till dialog om framtida placering av idrottsplats i Billeberga.

Kommunen vill bjuda in till dialog för att ta in åsikter om placering av idrottsplatsen och ta in förslag på framtida utveckling för området. Under träffen ges information om alternativ för placering och du ges möjlighet att ställa frågor till ansvariga politiker och tjänstepersoner.

Deltagande politiker under dialogen är bland annat Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande och Ingrid Ekström (SD), kommunfullmäktiges ordförande.

När: Onsdag 27 september klockan 18.00-19.30
Var: Billeshögsskolans matsal, Billeberga
Anmälan till dialogträffen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi bjuder på enklare mat och fika. Välkommen!

Bakgrund i frågan

I kommunens översiktsplan från 2021 anges att idrottsplatsen ska flyttas. Anledningen till flytten är att en ny placering bland annat möjliggör för fler funktioner på idrottsplatsen, en säkrare och mer långsiktig trafiklösning och större möjligheter för skolan att nyttja idrottsplatsen. Oavsett om idrottsplatsen ska flyttas eller vara kvar på samma plats behöver en ny detaljplan tas fram. En detaljplan är mer detaljerad än översiktsplanen och anger vad som får byggas inom ett visst område samt hur det som ska byggas får se ut, till exempel var parkering och infart får eller ska placeras samt hur höga och hur stora byggnader får vara.

Läs mer i kommunens översiktsplan om planerna för områdets utveckling Öppnas i nytt fönster..

Publicerad första gången 2023-09-11.