Artikeln publicerades 29 september 2023

Svalövs kommun satsar på trygghetsundersökning i näringlivet

Svalövs kommun beslutade på kommunstyrelsens möte i maj, att genomföra en trygghetsundersökning i näringslivet.

Syftet med undersökningen är att få en bättre bild av hur den som driver ett företag upplever förutsättningarna i relation till brottsutsatthet och otrygghet.

Undersökningen kommer att användas för att få en bättre bild av brottsutsatthet och otrygghet bland företag i kommunen, men också för att skapa bättre förutsättningar att involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet. Resultatet kommer att utgöra en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete och hjälper kommunen att planera och samordna lämpliga förebyggande insatser.

Undersökningen sker i samarbete med företaget Embrace Safety och stöds av Polismyndigheten. Under veckorna 39-40 kommer utskicken att ske via brev till alla företag i kommunen som omsätter minst 1 000 kronor.

- Det är viktigt för oss att så många företagare som möjligt tar sig tid att svara på undersökningen, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande. Resultatet ger oss en aktuell lägesbild av näringslivets upplevelser kring eventuell brottslighet och genom det kan vi sedan planera rätt sorts förebyggande insatser.

Undersökningen kommer att pågå under sex veckor med sista svarsdag den 12 november. I mitten på december väntas undersökningen vara sammanställd och klar.

Mer information om trygghetsundersökningen Öppnas i nytt fönster..