Trygghetsmätning inom näringslivet

Svalövs kommun genomför nu en trygghetsmätning bland kommunens företagare.
Syftet är att få en bättre bild av hur den som driver ett företag upplever förutsättningenarna i relation till brottsutsatthet och otrygghet.

Undersökningen kommer att användas för att få en bättre bild av brottsutsatthet och otrygghet bland företag i kommunen, men också för att skapa bättre förutsättningar att involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet. Resultatet kommer att utgöra en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete och hjälper oss att planera och samordna lämpliga förebyggande insatser.

Så går undersökningen till

Undersökningen pågår under hösten 2023 mellan vecka 40 och 45. Cirka 1 350 företagare i Svalövs kommun kommer under vecka 40 att få ett brev skickat till sig. Brevet innehåller information om undersökningen följt av en länk till ett digitalt enkätformulär.

Enkätformuläret består av ungefär femton frågor och tar cirka 10 till 15 minuter att besvara. Formuläret innehåller bland annat frågor om utsatthet för brott, oron över att utsättas för brott, konsekvenser av oro och brott, vilka brottsförebyggande insatser som görs idag samt hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas framgent.

Det är frivilligt att delta i undersökningen och respondenten kan avbryta när den vill. Svaren kommer till oss först när hela enkäten är besvarad. Personliga svar på enkäten kommer inte att visas för någon obehörig och resultaten av undersökningen presenteras alltid på gruppnivå så att enskilda svar inte syns.

Vi är väldigt tacksamma om du som får ett brev tar dig tid att delta i undersökningen. Din respons är viktig framgent för kommunens brottsförebyggande arbete.

Vanliga frågor och svar

Tekniskt fel i utskick av trygghetsundersökningen

Vår leverantör har tyvärr drabbats av ett tekniskt fel, vilket innebär att flera företag fått utskicket om trygghetsundersökningen flera gånger.

Felet var av tillfällig karaktär och är nu löst. För dig som fått flera utskick kan vi meddela att länken är densamma oavsett vilket kuvert du öppnar.

Vad är syftet med undersökningen?

Företagarnas upplevelser och synpunkter kommer att utgöra en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete. Vi vill lyssna in näringslivets erfarenheter för att vidare planera för brottsförebyggande insatser.

Varför får just jag denna inbjudan/detta brev?

Urvalet riktar sig till alla branschkoder i kommunen med minst 1000kr i omsättning. Totalt är det cirka 1350 företagare som får frågan om att delta i undersökningen. Enkäten riktar sig till VD/platschef.

Om jag inte är VD/platschef, kan jag då svara på enkäten?

Det är viktigt att den som svarar på enkäten har god kännedom och insyn i verksamheten. Om du har detta går det bra att du svarar på enkäten.

Är QR-koden eller någon av länkarna i brevet eller enkäten riskfyllda?

Nej, ingen av länkarna är riskfyllda. QR-koden och tillhörande länk i brevet går till enkäten. Den andra länken i brevet går till kommunens webbsida som beskriver undersökningen. I enkäten finns en länk som går till kommunens hemsida där du kan läsa mer om personuppgiftshanteringen i undersökningen.

Hur länge pågår undersökningen?

Den pågår under sex veckor mellan vecka 40 och 45. Det innebär att du har sex veckor på dig att svara på enkäten. Den som inte har svarat får två påminnelsebrev under denna period. Sista svarsdag är den 12 november.

Är jag anonym?

Ja, det kommer inte att vara möjligt att i resultatet av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig eller ditt företag.

Kan jag fylla i enkäten på andra sätt än med telefon – t.ex. med dator eller surfplatta?

Ja. Du skriver in länken till enkäten (länk till enkäten hittar du i den gröna rutan i brevet) i valfri webbläsare, så kan du svara på enkäten med vilken dator eller surfplatta som helst.

Kan jag fylla i formuläret med en utskriven pappersenkät i stället?

Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Är det frivilligt att delta?

Ja, det är helt frivilligt att delta men dina svar är viktiga och vi uppskattar om du tar dig tiden.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?

Det tar cirka 10 till 15 minuter att fylla i enkäten.

Kan jag svara på något annat språk än svenska?

Ja, du kan välja att svara på svenska eller engelska. Du väljer själv språk när du klickat in dig på länken till enkäten.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara?

Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Gå till enkäten igen (via QR-koden eller länken) för att göra färdigt hela enkäten.

Behandling av personuppgifter

När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur kommunen handskas med och behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person: namn, adresser och födelsedata är några exempel. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas finns EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR). Med "behandla" menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

För att ta del av exakt hur Svalövs kommun hanterar dina uppgifter, vänligen läs vår sida om behandling av personuppgifter.

Kontakt

Svalövs kommuns växel
0418-47 50 00

Ansvarig kontaktperson
Teodor Isaksson
0418-47 50 88
teodor.isaksson@svalov.se