Artikeln publicerades 8 oktober 2023

Påminnelse om Öppet hus med information om Mölledammen i Röstånga

Svalövs kommun bjuder in till ett Öppet hus där du kan ställa frågor om och få mer information om planerade åtgärder i Mölledammen. Du får även möjlighet att komma med idéer till hur svämplansområdet kan användas.

På plats kommer det finnas politiker, tjänstemän från Plan- och exploatering och Gata och park samt entreprenör som tagit fram projektförslaget.

När: torsdag 12 oktober kl. 16.00-20.00
Var: Röstånga turistinformation, Nackarpsdalsvägen 4
Till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan komma när du vill under tiden som öppet hus pågår, men du kan kan också föranmäla dig via ovanstående länk.

För dig som inte har möjlighet att komma på mötet har vi tagit fram en enkät, där du kan dela med dig av dina synpunkter. Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi bjuder på fika! Välkommen!

Bakgrund

Mölledammen i Röstånga utgör ett vandringshinder vilket innebär att fiskar och andra vattenlevande organismer inte har möjlighet att passera den. Kommunen blev förelagda av Länsstyrelsen att vidta åtgärder. Föreläggandet överklagades av kommunen men avslogs av mark- och miljödomstolen.

Svalövs kommun har beslutat att avsänka dammen och skapa en slingrande, strömmande å omgiven av ett svämplan på det område där dammen idag ligger. Svämplanet är ett område som ges möjlighet att svämma över vid höga vattenflöden. Vid mer normala flöden kan området användas för rekreation. Exempel på hur området kan komma att se ut kan du se i bilden nedan. Läs mer om åtgärderna i projektförslaget som nås via nedanstående länk.

FAQ - Vanliga frågor och svar om utrivningen av Mölledammen Pdf, 114.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Mer information om ågärderna vid Mölledammen Öppnas i nytt fönster..

Exempel på hur området kan se ut.

Exempel på hur området kan se ut.