Artikeln publicerades 30 oktober 2023

Tack för inkomna svar om Mölledammen!

Svalövs kommun vill tacka för kommuninvånares deltagande på öppet hus om planerade förändringar av Mölledammen.

Öppet hus hölls i Röstånga den 12 oktober och cirka 50 personer kom under kvällen. På mötet gavs möjlighet att svara på enkät om hur man använder området idag och ser på områdets framtida utformning. Enkäten har sedan även funnits tillgänglig på hemsidan. Fram till idag har det inkommit 120 svar. Nu stänger vi enkäten och påbörjar arbetet med att sammanställa svaren. Tack för ert engagemang!

Mer information om Mölledammen Öppnas i nytt fönster.