Artikeln publicerades 3 april 2024

Projekt möjliggör insatser kring hedersrelaterat våld och förtryck

Svalövs kommun har erhållit medel för att genom ökad kunskap och kompetens förebygga samt tidigt uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen. Projektet knyter an till kommunens arbete med tidiga, förebyggande och främjande insatser med syfte att barn och familjer ska få det stöd de behöver i rätt tid utifrån Skottlandsmodellen, Tidigt och Tillsammans.

Det är Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) som beviljat medel för ett projekt att öka den kunskapsmässiga och operativa kompetensen kring både hedersrelaterat våld, förtryck och npf-diagnoser hos tjänstepersoner samt insatser för att öka den generella föräldraförmågan. Projektet har fyra delmål utifrån vilka aktiviteter och insatser är planerade, varav en föreläsning redan nu i april.

Hanna Cinthio, doktor i socialt arbete, föreläser i Svalöv den 10 april om hedersrelaterat våld och förtryck. Hon utgår ifrån forskning och erfarenhet av praktiskt arbete. Under eftermiddagen utbildas tjänstepersoner och under kvällen genomförs föreläsning för allmänhet och tjänstepersoner.
Information om föreläsning och hur du anmäler dig. Öppnas i nytt fönster. Anmälan senast den 8 april.

Öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck, både hos tjänstepersoner och hos allmänheten samt Öka kunskapen om och kompetensen för arbeta med målgruppen med npf-diagnos.

  • Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck för tjänstepersoner i kommunen.
  • Digital föreläsningsserie om ADHS och autism för tjänstepersoner i kommunen.
  • Föreläsning med Hanna Cinthio om hedersnormer och hedersförtryck samt om när hedersproblematik möter neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för både tjänstepersoner och allmänheten.
  • Spridningskonferens för kommunala och regionala tjänstepersoner verksamma i kommunen för att dela resultatet av projektet.

Etablera rutiner för att förebygga och tidig upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck.

  • Workshop för nyckelpersoner i kommunen med syfte att ta fram en kommunövergripande rutin.

Öka den generella föräldraförmågan genom universella föräldraskapsstödsutbildningar

  • Utbildning för tjänstepersoner för att kunna utbilda inom föräldraskapsstödsutbildningarna ABC, Komet samt FÖS.

Faktaruta

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på föreställningen att en familjs heder är beroende av hur individer i familjen beter sig. Förlusten av heder kan ha stora konsekvenser för en familj, både socialt och ekonomiskt. Därför kan rädslan att förlora hedern eller uppfattningen att man har förlorat den, leda till drastiska våldshandlingar.

Lär dig grunderna om hedersrelaterat våld och förtryck i den kostnadsfria digitala kursen: www.webbkursheder.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.