Artikeln publicerades 29 september 2021

Svalövs kommun har en ny översiktsplan!

Nu har den nya översiktsplanen vunnit laga kraft och därmed har kommunen en ny plan som beskriver de långsiktiga strategierna för utveckling av mark, vatten och bebyggelse i kommunen. Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2040.

- Det har stundtals varit en lång och ibland snårig väg men nu är vi i mål, vilket är fantastiskt och glädjande, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Pettersson (M).

Översiktsplanen klubbades av fullmäktige redan den 30 augusti. Tre veckor efter att beslutet anslogs vann sedan översiktsplanen laga kraft.

- Jag instämmer i Stefan Pettersson glädja att vi nu är i mål med en ny översiktsplan. ÖP:n är kommunens viktigaste strategiska dokument. Den ger oss vägledning för all fysisk planering genom att ange hur vi ska utveckla kommunen. Den är ett paraply för allt vårt framtida planarbete, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsen ordförande.

Översiktsplanen beskriver långsiktiga strategier för utveckling av mark, vatten och bebyggelse i kommunen.

- Det är med nu vi formar framtidens kommun och planen lägger grunden för en hållbar utveckling av Svalövs kommun. Det ska vara attraktivt att bo, verka och besöka vår kommun och vi ska också stärka vårt unika läge i regionen som en naturnära, storstadsnära och attraktiv boende kommun, säger Stefan Pettersson.

I arbetet med översiktsplanen har kommunens visionsdokument, som också blickar mot år 2040, utgjort en utgångspunkt för att formulera den strategiska utvecklingen för kommunen, tätorterna och landsbygden i Svalövs kommun.

- Härligt att ÖP:n äntligen vunnit laga kraft, säger Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef. Rent konkret är ÖP:n ett viktigt dokument i vår dialog med olika intressenter/exploatörer och enskilda som är intresserade av att etablera sig eller flytta till vår kommun. Samt i vårt dagliga arbete inom förvaltningen med framtagande av detaljplaner, markförvärv och utbyggnationer med mera, fortsätter Mats Dahlberg.

Läs mer om översiktsplanen här.