Artikeln publicerades 7 mars 2023

Solgården certifierades med pompa och ståt

Gruppbild på några av alla medarbetare som premierades vid Silviahemscertifieringen på Solgården.Förstora bilden

Nu tillhör Solgårdens särskilda boende den exklusiva skara i Sverige som kan titulera sig Silviahemscertifierad. Det var i förra veckan som verksamheten och medarbetarna premierades av Inga-Lill Winqvist och Ulrika Granér från Silviahemmet och man passade på att fira med kaffe och tårta.

Det var i november förra året som Solgården gav sig ut på utbildningsresan mot att spetsa sina kunskaper. Utbildningen har tagits fram av Stiftelsen Silviahemmet och syftar till att öka kvaliteten på den vård och omsorg som ges till personer med demenssjukdom. Stiftelsen startade 1996 på initiativ av H.M. Drottning Silvia.

Hemvårdens verksamhetescef och solgårdens enhetschef till sammans med socialnämndens ordförande och Inga-Gill Winquist samt Ulrika Granér från Silviahemmet.Förstora bilden

Från v. i bild: Marlené Andersson, verksamhetschef, Aase Jönsson (KD), ordf. socialnämnden, Pia Malmgren, enhetschef, Inga-Lill Winqvist och Ulrika Granér, Silviahemmet.

Pia Malmgren är enhetschef för demensverksamheten på Solgården och det var Pia som tog emot Silviahemscertifikat nummer 180.

— Det här känns bra och det är jätteroligt att få vara med i utvecklingen av hur vi som verksamhet går framåt när det gäller kunskap inom området demensvård, säger Pia.

Vad innebär certifieringen för verksamheten?

— Oavsett vilken arbetsuppgift personalen har på Solgården har vi nu en gemensam grund att stå på. Det blir större förståelse och samhörighet och det blir bättre för brukarna i helhet.

Hur kommer ni att arbeta vidare med era nya kunskaper?

— Nu ska vi implementera Silviafilosofin i verksamheten. Vår reflektionsgrupp ska få utökad tid för att analysera och reflektera hur vi tar arbetet vidare. Vi ska också titta på hur vi kan utveckla måltidsmiljön för våra brukare. Det kan till exempel handla om att göra större skillnad mellan vardag och helg. Förhoppningen är att vi även ska kunna arbeta med pedagogiska luncher där personal och brukare intar måltider tillsammans, säger Pia Malmgren.

”Ni kommer att göra skillnad för våra brukare”

Totalt var det 80 medarbetare som premierades och festligheten i Solgårdens matsal inleddes med att socialnämndens ordförande, Aase Jönsson (KD), berömde och tackade alla medarbetare:

— Det är en fantastisk klubb vi nu tillhör och jag vill tacka alla. Ni ska vara jättestolta över detta. Det ska bli spännande att få följa er fortsatta resa där ni omsätter kunskapen till det dagliga mötet med våra brukare. Med er ansträngning och vilja stärker ni inte bara er själva och verksamheten, ni stärker också kommunen i sin helhet.

Det grundläggande i att vara Silviahemscertifierad är att alla anställda i verksamheten har fått en grundutbildning på tre dagar, oavsett om du är chef, undersköterska, lokalvårdare, driftsledare eller måltidspersonal. För att få sitt kursintyg ska medarbetaren ha klarat av kunskapsprovet som avslutade utbildningen. Dessutom får Solgårdens fem boendeenheter ett duplikat av Solgårdens stora certifikat att stoltsera med på sin enhet.

Aase Jönsson arvrundade sitt tal med:

— Avslutningsvis vill jag åter ge er all beröm jag kan och tacka alla för era insatser och för att jag får vara med om detta som ordförande. Ni kommer att göra skillnad för våra brukare och deras anhöriga.

Foto på undersköterska Jadwiga Wojcik.Förstora bilden

Medarbetarna premierades med kursintyg

Jadwiga Wojcik arbetar som undersköterska på demensenhet Vintergatan på Solgården och hon var mycket glad och stolt över att få ta emot kursintyget som berättar att hon är godkänd på utbildningen.

Hur känns det att vara Silviahemscertifierad?

— Det känns underbart. Man har fått så många nya idéer. Till exempel att det förutom våra brukare också är viktigt att fokusera på de anhöriga. Det är jätteviktigt att också ta hand om dem och göra de anhöriga delaktiga.

Vad kommer den nya kunskapen innebära för dig?

— Med utbildningen har jag stärkt min kunskap om demens ytterligare och det kommer att stärka mig i min yrkesroll och i mötet med våra brukare, säger Jadwiga.

Foto på Fatmir Rama, driftsledare på Solgårdens särskilda boende.Förstora bilden

”Bättre förståelse för våra brukare med demens”

Fatmir Rama är driftledare på Solgården. Även Fatmir är stolt över insatsen och tycker att utbildningen är mycket värdefull för honom och kollegan Mats Svensson.

- Det här känns jättebra och jag vill tacka cheferna för att de investerat i utbildningen. Som driftsledare är vi inte så nära brukarna men utbildningen har gett mig bra kunskaper i bemötande och bättre förståelse för våra brukar med demenssjukdom och deras anhöriga, säger Fatmir.

Kvalitetssatsning för omvårdnad med hög kvalitet

Först ut på resan mot Silviacertifiering är Solgårdens äldreboende och ambitionen är att äldreboendena Åsgården i Kågeröd och Ängslyckan i Teckomatorp också ska följa efter på den inslagna kvalitetsresan för omvårdnad med hög kvalitet.

Några bilder från certifieringsceremonin

Solgården tar emot verksamhetscertifikatet från Silviahemmet.Förstora bilden

Marlené Andersson, verksamhetschef hemvård/hemsjukvård, Pia Malmgren, enhetschef Solgården, mottager Silviahemscertifikat nr. 180 av Inga-Lill Winqvist och Ulrika Granér från Silviahemmet.

Medarbetare tar emot kursintyg.Förstora bilden

Medarbetar från boendeenheten Saturnus får sitt duplikat och sina individuella kursintyg.

Solgårdens måltidspersonal tar emot sina kursintyg.Förstora bilden

Här tar Solgårdens måltidspersonal tillsammans med måltidschefen emot enhetens duplikat och sina kursintyg av Ulrika Granér.

Medarbetare från HSL-gruppen tar emot kursintyg.Förstora bilden

Kommunens HSL-grupp premieras. Gruppen besår av legitimerade sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster.

Fakta: Stiftelsen Silviahemmet och certifiering

Stiftelsen Silviahemmet är en ideell stiftelse med uppgift att sprida kunskap om kognitiv sjukdom (demens). Stiftelsen startades 1996, på alla hjärtans dag, på initiativ av H.M. Drottning Silvia.

Silviahemmets vårdfilosofi bygger på fyra hörnstenar: symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete och kommunikation. Det är ett personcentrerat arbets- och förhållningssätt som kan användas under hela sjukdomsförloppet, det vill säga från mild till svår fas i sjukdomen och till livets slut.

Fem steg till certifiering:

  1. Grundutbildning av samtliga medarbetare på en enhet.
  2. Arbetsledarutbildning för arbetsledare som genomgått steg 1.
  3. Reflektionsutbildning: mins två undersköterskor går tre utbildningsdagar.
  4. Certifieringsceremoni: verksamheten erhåller ett numrerat certifikat signerat av H.M. Drottningen och medarbetarna får individuella kursbevis. Certifikatet är giltigt i tre år.
  5. Uppföljning, förnyad certifiering: Silviahemmet följer upp verksamheten efter ett år och det görs även en skriftlig uppföljning. För att behålla certifieringen utbildas nya medarbetare minst vart tredje år.

Läs mer om Stiftelsen Silviahemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: Stiftelsen Silviahemmet.

Text och foto: Daniel Henriksson