Artikeln publicerades 15 september 2023

Stort engagemang på medborgardialog om bad i Svalövs kommun

Under sommaren har kommunfullmäktiges presidium bjudit in till medborgardialog i frågan om framtida bad i Svalövs kommun.

Bakgrunden till dialogen är att Röstångabadet som har funnits i byn sedan 1964 har blivit uttjänt och kommunens kontrakt med arrendatorn First Camp löper ut i december 2024.

Som ett första led i beredningen av frågan om Röstångabadet och framtida bad i Svalövs kommun har allmänheten bjudits in för att framföra sina åsikter. Den 15 juni hölls en dialogträff om Röstångabadet i Linåkerskolans aula med cirka 50 deltagare. Allmänheten har även haft möjlighet att lämna sina åsikter via en digital enkät som funnits tillgänglig på hemsidan i perioden 8 juli-1september. Enkäten fick totalt 1561 svar, där invånare från hela kommunen och även personer utanför kommunen har tyckt till.

- Vi är tacksamma över det engagemang som medborgarna har visat i dialogerna och att det är över 1500 personer som har gjort sin röst hörd. Nu kommer åsikterna som har lyfts att återkopplas till kommunfullmäktige och ansvariga politiker som bereder frågan om badet. Vi tar också med oss lärdomar från dialogprocessen i vårt pågående arbete med att implementera nya arbetssätt och riktlinjer för medborgardialoger i kommunen, säger Ingrid Ekström (SD), kommunfullmäktiges ordförande.

Resultaten från medborgardialogen är rådgivande och ett av flera beslutsunderlag som behöver tas fram för att frågan ska kunna beredas i politiken.

Resultat från dialogen
Är du intresserad av att veta mer om resultatet från dialogerna? Här hittar du en sammanfattning av resultatet från enkäten om badet och dialogträffen om Röstångabadet.
Sammanställning av resultatet från medborgardialogen Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Röstångabadets framtid
Informationssida med FAQ om Röstångabadets framtid Öppnas i nytt fönster.
Länk till tidigare nyhet om dialogträffen den 15 juni Öppnas i nytt fönster..