Röstångabadets framtid

Röstångadet invigdes 1964 och har tjänat i nästan 60 år.

Röstångabadet i dess nuvarande skick är i stort renoveringsbehov då badet togs i drift 1964. Det finns ett avtal med First Camp som löper ut i december 2024.

År 2021 gjordes en teknisk utredning som visade på flertalet säkerhetsbrister i anläggningen. Detta medförde en stängning av badet sommaren 2021 för att åtgärda bristerna. Till sommaren 2022 var några av de mest akuta bristerna tillfälligt åtgärdade. Kommunen har därefter gjort bedömningen att det inte är möjligt att fortsätta ha badet öppet i nuvarande skick efter 2024 utifrån säkerhet- och kostnadsskäl.

Inga beslut är ännu fattade gällande badets framtid efter 2024 och därför öppnar nu kommunen upp för att samla in synpunkter i frågan.

Tillgång till bad är en viktig fråga för många invånare och för besöksnäringen i kommunen. Samtidigt är ett bad en stor ekonomisk investering för en liten kommun som Svalöv och därför behöver politikerna väga in många olika aspekter för att kunna fatta ett bra och långsiktigt beslut.

Sammanställning av resultatet från medborgardialogen. Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

FAQ - Vanliga frågor

Varför går det inte bara att renovera det nuvarande badet?
För byggnader, bassänger och omklädningsrum har den tekniska livslängden för hela anläggningen uppnåtts. Badet uppfyller inte moderna standarder, vilket innebär att det saknas smarta energilösningar och det finns ingen kostnadseffektiv drift av anläggningen i stort. Det är därför inte ekonomiskt försvarbart att renovera badet. Alternativet för att ha kvar badet är då att bygga ett nytt bad.

Finns det en risk att badet i framtiden flyttas från Röstånga?
Det finns en möjlighet att kommunen inte kommer investera i något nytt bad eller flytta badet till en annan plats beroende på vad utredningen kommer fram till. Det finns också en möjlighet att det byggs upp ett nytt bad i Röstånga.

När kan vi förvänta oss ett beslut i frågan om Röstångabadets framtid?
Under hösten kommer frågan att börja beredas i Samhällsbyggnadsnämnden. Inför denna process har kommunfullmäktige öppnat upp för medborgardialog i frågan som en del av beredningen. Kommunen kommer att fortsätta informera längs beslutsprocessen.

Är det säkert att bada på friluftsbadet i sommar?
Det är säkert att bada i dagsläget. Om läget skulle förändras kommer badet inte vara öppet för bad.

Varför har man inte åtgärdat badet tidigare?
Det har länge varit känt att Röstångabadet är ett gammalt bad med renoveringsbehov och det är flera olika politiska styren i Svalövs kommun som är ansvariga för att inte ha beslutat att renovera badet tidigare. Det är en stor investeringskostnad att renovera eller bygga ett nytt bad och därför har frågan skjutits på tills badet idag är helt uttjänat.

Vad kommer att hända med campingen om Röstångabadet lägger ned?
Det är en fråga som måste ställas till First Camp. För politikerna är det självklart viktigt med goda förutsättningar för näringslivet i kommunen och det är en aspekt som är med i beslutsprocessen.

Vad händer med åsikterna som lyftes fram på dialogmötet om Röstångabadet 15 juni?
Diskussionerna från dialogmötet finns dokumenterade och kommer sammanställas som en del av beslutsunderlaget tillsammans med andra dialogformer i frågan.