Svalövs kommun

Föreningsservice

Bidragsfrågor

Frågor om föreningsbidrag, regler, ansökningsblanketter med mera, kontakta Margareta Persson.

Bokning av idrottshallar

Bidragsberättigade föreningar i kommunen betalar ingen hyra för de timmar som man bokar i idrottshallarna. För mer information se bidragsbetämmelser för föreningar i Svalövs kommun.

För privatpersoner, företag och icke bidragsberättigade föreningar som bokar tider i idrottshallarna är kostnaden 120 kronor per timme. Under rubriken anläggningar finns uppgifter om respektive idrottshall. För bokning kontakta Margareta Persson.

Ansökningar om Lotteritillstånd

Kommunen beviljar föreningar och organisationer lotteritillstånd för försäljning av lotter inom kommunen. Det är Lotterilagen som reglerar hur denna tillståndsgivning går till och vad som krävs av de föreningar som avser att sälja lotter. För att få svar på frågor kring detta kontakta Niklas Fonskov.

Utlåning av material

Föreningarna har möjlighet att låna högtalaranläggning och startklocka. För bokning och frågor kontakta Margareta Persson.

Kopiering

Föreningar som önskar hjälp med att kopiera informationsblad, protokoll och andra handlingar kan få detta till självkostnadspris. Kontakta vaktmästare Birgitta Friberg.

Utbildningar för föreningsledare

Kommunen bjuder årligen in föreningarna till olika utbildningar eller temakvällar. Har du några funderingar kring vad dessa bör innehålla hör gärna av dig till Niklas Fonskov.

Utvecklingsfrågor som rör föreningsverksamhet och fritid

Frågor kring detta hjälper vi gärna till med. Du kan få tips hur du går tillväga för att starta en förening, vilka möjligheter som finns för att söka externa bidrag från stiftelser, fonder med mera. Du är även välkommen att ta kontakt för att stämma av olika idéer som du har kring utvecklingen av fritidsaktiviteter i kommunen. Kontaktperson är Niklas Fonskov.

Hjälp med marknadsföring

Föreningarna erbjuds möjlighet att få hjälp med marknadsföring av sina verksamheter. Det kan till exempel vara i form av att få hjälp med att distribuera informationsmaterial till skolelever i kommunen.

Ett annat exempel är den samordning av olika aktiviteterna under sportlovet. Kommunen hjälper då till med marknadsföringen av föreningarnas aktiviteter genom att samla allt i ett sportlovsprogram som delas ut till alla elever i skolorna i kommunen. Kontaktperson Margareta Persson.

Publicerad: 2021-07-07

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun