Hjälpmedel

Hjälpmedel

Om du behöver hjälp och stöd att klara dig själv i hemmet kan du få det av kommunen. Målet med insatserna är att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt eget hem så länge som möjligt.

Hjälpmedel från regionen

Region Skåne ansvarar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år samt för hjälpmedel till vuxna enligt nedan.

Hjälpmedel vid förflyttning och kommunikation

Hjälpmedelsverksamheten provar ut, anpassar och underhåller följande hjälpmedel för vuxna:

  • vissa kommunikationshjälpmedel
  • elektrisk rullstol
  • fjärrstyrsystem
  • vissa sittanpassningar
  • vridbara bilstolar

Kontakta Hjälpmedelsmottagningen Helsingborg Länk till annan webbplats.
Telefon: 042-19 85 55
E-post: hjalpmedel@skane.se

Text- och bildtelefon

Staten bekostar text- och bildtelefon i hemmet till döva, dövblinda, hörselskadade och talskadade. Du som är intresserad av en text- och bildtelefon kallas till ett individuellt besök hos hörsel- och dövenheten i Malmö för att få information och prova hur telefonen fungerar.

Kontakta hörsel- och dövenheten Länk till annan webbplats.
Telefon: 040- 33 27 00
E-post: hod.vux@skane.se

Hjälpmedel för hörsel- och synskadade

Text- och bildtelefon och tolkservice är exempel på hjälpmedel för hörsel- och synskadade.

Hjälpmedel för hörsel- och synskadade

På synenheten på Helsingborgs lasarett finns personal med specialkunskaper som hjälper till med träning och stöd, både på plats och i vardagsmiljö. Det behövs en remiss från ögonläkare för att få komma till synenheten.

Kontakta synenheten
Telefon: 042-406 25 60
E-post: syn.vux@skane.se

Text- och bildtelefon

Staten bekostar text- och bildtelefon i hemmet till döva, dövblinda, hörselskadade och talskadade. Du som är intresserad av en text- och bildtelefon kallas till ett individuellt besök hos hörsel- och dövenheten i Malmö för att få information och prova hur telefonen fungerar.

Kontakta hörselenheten
Telefon: 040- 33 27 00
Mer information Länk till annan webbplats.

Tolkservice

Gravt hörselskadade, döva eller dövblinda personer som vill kommunicera med sin hörande omgivning eller tvärtom, kan få gratis tolkhjälp i vardagliga situationer. Tolkcentralen i Region Skåne har som uppdrag att förmedla tolkservice.

Kontakta tolkcentralen
Telefon: 044-19 47 30
Texttelefon: 044-19 47 40
E-post: tolkcentr@skane.se

Hjälpmedel från kommunen

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster bedömer den enskildes behov och förskriver hjälpmedel. Det är ett personligt förskrivet hjälpmedel och får ej överlåtas till annan person.

Du betalar en avgift för utprovning av hjälpmedel samt en hyra varje månad. Avgiften är densamma oavsett antal hjälpmedel. Vill du säga upp ditt hjälpmedel kontaktar du din arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du kan däremot inte köpa ut ditt hjälpmedel från kommunen.

Förskrivet hjälpmedel ska rengöras och underhållas. Kostnader för eventuellt byte av däck och slang står man själv för. Om ett hjälpmedel är trasigt ska man kontakta den sjukgymnast eller arbetsterapeut som förskrivit det.

När behov av hjälpmedel upphör ska dessa rengöras och återlämnas. Var god ring och boka tid för återlämningen genom att kontakta arbetsterapeut/sjukgymnast i det område du bor. Kontaktupplysningar finner du här ----- länkhj

LSS habilitering

För personer med omfattande funktionshinder finns paramedicinare med särskild kunskap om hjälpmedel för målgruppen. Utprovning av hjälpmedel utgår från att ge den enskilde möjlighet att bibehålla funktion och utveckla sina förmågor.