Hjälpmedel

Om du behöver hjälp och stöd att klara dig själv i hemmet kan du få det av kommunen. Målet med insatserna är att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt eget hem så länge som möjligt.

Brödtext

Hjälpmedel från regionen

Region Skåne ansvarar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år samt för hjälpmedel till vuxna enligt nedan.

Hjälpmedel vid förflyttning och kommunikation

Hjälpmedelsverksamheten provar ut, anpassar och underhåller följande hjälpmedel för vuxna:

  • vissa kommunikationshjälpmedel
  • elektrisk rullstol
  • fjärrstyrsystem
  • vissa sittanpassningar
  • vridbara bilstolar

Kontakta Hjälpmedelsmottagningen Helsingborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 077-011 11 00
E-post: hjalpmedel@skane.se

Text- och bildtelefon

Staten bekostar text- och bildtelefon i hemmet till döva, dövblinda, hörselskadade och talskadade. Du som är intresserad av en text- och bildtelefon kallas till ett individuellt besök hos hörsel- och dövenheten i Malmö för att få information och prova hur telefonen fungerar.

Kontakta hörsel- och dövenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 040- 33 27 00
E-post: hod.vux@skane.se

Hjälpmedel för hörsel- och synskadade

Text- och bildtelefon och tolkservice är exempel på hjälpmedel för hörsel- och synskadade.

Hjälpmedel för hörsel- och synskadade

På synenheten på Helsingborgs lasarett finns personal med specialkunskaper som hjälper till med träning och stöd, både på plats och i vardagsmiljö. Det behövs en remiss från ögonläkare för att få komma till synenheten.

Kontakta synenheten
Telefon: 042-406 25 60
E-post: syn.vux@skane.se

Text- och bildtelefon

Staten bekostar text- och bildtelefon i hemmet till döva, dövblinda, hörselskadade och talskadade. Du som är intresserad av en text- och bildtelefon kallas till ett individuellt besök hos hörsel- och dövenheten i Malmö för att få information och prova hur telefonen fungerar.

Kontakta hörselenheten
Telefon: 040- 33 27 00
Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tolkservice

Gravt hörselskadade, döva eller dövblinda personer som vill kommunicera med sin hörande omgivning eller tvärtom, kan få gratis tolkhjälp i vardagliga situationer. Tolkcentralen i Region Skåne har som uppdrag att förmedla tolkservice.

Kontakta tolkcentralen
Telefon: 044-19 47 30
Texttelefon: 044-19 47 40
E-post: tolkcentr@skane.se

Hjälpmedel från kommunen

Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer den enskildes behov och förskriver hjälpmedel. Hjälpmedlet är individuellt utprovat och får inte lånas ut eller överlåtas till annan person. Hjälpmedel ägs av kommunen och är därför ett lån. Du betalar en avgift för bedömning/utprovning av hjälpmedel.

Underhåll: Du ansvarar själv för den dagliga skötseln av hjälpmedlet. Om ett hjälpmedel är trasigt ska du kontakta områdesansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kostnad för byte av däck och slang står du själv för. Förskrivet hjälpmedel ska rengöras och underhållas.

Säkerhet: När kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut anser att ett hjälpmedel inte längre fungerar ändamålsenligt eller säkert äger vi rätten att ta tillbaka det och vid behov ersätta med ett mer funktionsdugligt hjälpmedel.

Om du blir bestulen på ditt hjälpmedel ska du göra en polisanmälan och därefter kontaktar du områdesansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Om du flyttar är det ditt ansvar att kontakta områdesansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut för återlämning. Transport vid flytt av hjälpmedel ersätts inte av kommunen.

När behov av hjälpmedel upphör ska dessa återlämnas rengjorda. Du ansvarar själv för transport av hjälpmedel vid återlämning med undantag från skrymmande hjälpmedel till exempel vårdsäng, personlyft, komfortrullstol och överflyttningsplattform med sätesstöd. Om du själv inte kan ombesörja transport vid retur av hjälpmedel kan kommunen vara behjälplig och hämta dina hjälpmedel mot en avgift.

Kontaktuppgifter Äldreservice

LSS habilitering

För personer med omfattande funktionshinder finns paramedicinare med särskild kunskap om hjälpmedel för målgruppen. Utprovning av hjälpmedel utgår från att ge den enskilde möjlighet att bibehålla funktion och utveckla sina förmågor.