Vanliga frågor

Här kan du hitta svaren på några vanliga frågor om Kulturskolan. Om du inte hittar den information du söker är du välkommen att kontakta oss via e-post på kulturskolan@svalov.se.

Vad är en kulturskola?

Kulturskolan är undervisning i konstnärligt skapande för barn och unga på fritiden.

Var ligger Kulturskolan i Svalöv?

Våra lokaler finns i Kvarnhuset, Svalegatan 4 G i Svalöv.

Vad händer om man vill sluta innan terminen är slut?

Om elev vill sluta måste vårdnadshavare göra avanmälan i SpeedAdmin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att slippa avgift för kommande termin ska avanmälan göras före 15 maj respektive 15 december innevarande termin.

Avanmälan efter dessa datum faktureras kvarts avgift, 225 kr
Avanmälan när terminen startat debiteras halv avgift, 450 kr.

Avanmälan efter 25 september respektive 10 februari innevarande termin debiteras full avgift, 900 kr.
(Hänsyn tas till allvarlig sjukdom och flytt från kommunen.)

Måste man anmäla sig på nytt om man vill fortsätta nästa termin?

Nej. Man behåller sin plats tills man gör en avanmälan.

Vad kostar det?

Terminsavgift per ämne/instrument är 900 kr. Syskon till fullt betalande elev betalar endast halv avgift: 450 kr/termin (gäller ett ämne).

Terminsavgiften för Kurser för de yngsta/Kortkurser (10 tillfällen) är 450 kr.

Medverkan i orkester, kör och pop & rockskola är kostnadsfri för elever som deltar i Kulturskolans instrumentalundervisning.

Hur många lektioner får man?

Eleven är garanterad 28 lärtillfällen per läsår. Till lärtillfälle räknas lektion, deltagande i konsert, eventuella speldagar eller liknande.

Om eleven är sjuk och missar en lektion, räknas den som ett tillfälle.

Om läraren är sjuk och ingen vikarie sätts in, räknas det inte som ett tillfälle.

Hur lång är en lektion?

Individuella lektioner är 20 minuter långa. Om man har undervisning i grupp är lektionerna längre.

Hur anmäler jag att mitt barn inte kan komma?

Kontakta den pedagog som ansvarar för ditt barns undervisning. Du hittar kontaktuppgifter här.

Kan man gå på flera instrument/ämnen?

Ja, man får lov att gå på flera ämnen.

När man tackat ja till plats på instrument stryks övriga köplatser till just instrument. Det går dock bra att åter ställa sig i kö till fler instrument, men då med nytt ködatum. Köplatser till gruppämnen består.

Kan elever vara med och påverka? Finns det något elevråd?

Vi vill gärna ha synpunkter från eleverna och tycker det är givande att ha dialog om deras Kulturskola.

Om du är intresserad av att engagera dig kontakta rektor Anja Liabäck: anja.liaback@svalov.se

Vilka instrument kan man hyra?

Det finns möjlighet att hyra blås- och stråkinstrument. Även gitarr finns för uthyrning.

Hur anmäler man sig?

Kan man få prova?

Varje vår har vi Öppet hus och då får man möjlighet att komma till Kulturskolan och prova våra ämnen.

Se Läsårstider för aktuellt datum.

Hur säger jag upp min plats?

Du loggar in i SpeedAdmin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ditt BankID och avanmäler.

När och hur betalar man?

Terminsfaktura skickas ut för höstterminen med förfallodatum 31 oktober och för vårterminen 31 mars.

Om man börjar mitt i en termin skickas faktura i samband med första lektionen.

När är första/sista undervisningsdagen för terminen?

Läsårstider hittar du på hemsidan under Anmälan,avgifter & läsårstider

Höstterminen brukar börja veckan efter att kommunens grundskolor börjar och sluta någon dag innan skolavslutningen.

Vårterminen börjar direkt när grundskolorna börjar och slutar någon dag innan skolavslutningen.

När får man veta om man kommit in?

I juni skickar vi ut e-post till de elever vi erbjuder plats inför höstterminen.

Ibland sker det avanmälningar precis vid terminsstarten och även under läsårets gång,. Då kontaktar vi nästa person i kölistan.

Vilken plats har jag i kölistan? Hur lång väntetid är det?

Det är svårt att uppskatta hur lång tid det tar innan man får plats. Det beror på hur många elever som väljer att sluta på ämnet, om de elever som blir erbjuden en plats tackar nej, hur en elev har rangordnat sina önskemål m.m.

Vem får gå på Kulturskolan?

Barn och unga upp till 19 år folkbokförda i Svalövs kommun, eller som är elev i kommunal grundskola i Svalöv, kan anmäla sig till Kulturskolan Svalöv.

Får vuxna gå på Kulturskolan?

Kulturskolan är en kommunal verksamhet som med subventionerad deltagaravgift vänder sig till barn och unga bosatta i Svalövs kommun. I undantagsfall, om en lärare tillfälligtvis har ledig plats, så kan vuxna under en period ta del av verksamheten. Om inga barn finns på kö kan man i förekommande fall fortsätta mer än en termin.

Inställd lektion pga sjukdom hos vuxenelev tas inte igen.

Kostnad: 1x30min à 300 kr // 10x30min/termin à 2000kr // I mån av plats.