Missbruk & beroende

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Tillsammans utformar vi den den hjälp du behöver.

Vi tar reda på vad du har för behov av stöd och vilka resurser du själv har att arbeta vidare med. Utifrån detta diskuterar vi sedan olika alternativ till lösningar. Det kan till exempel röra sig om samtal, öppenvård eller olika typer av behandlingsformer.

Vi har ett nära samarbete med andra instanser som psykiatrin och vårdcentralen, allt för att kunna erbjuda personer som behöver stöd i sin vardag.

Öppenvård missbruk och droger

Socialrådgivarna arbetar med behandling/stöd i öppenvård. Det kan innebära mer eller mindre tät kontakt i och/eller utanför hemmet. Insatsen är ett bistånd enligt socialtjänstlagen.

Biståndet beviljas av socialsekreteraren som tillsammans med dig och socialrådgivaren gör upp en behandlingsplan kring hur behandlingen/stödet ska se ut. Arbetet går ut på att hjälpa individen till självhjälp.

Missbruksbehandlaren kan erbjuda individuella motivations- och stödsamtal, öppenvårdsbehandlingen Adato och anhörigstöd (se nedan).

Kontakt

Kontakta utrednings- och uppföljningsenheten, vuxna. Du kommer i kontakt med oss via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Anhörigprogram Adato

Oroar du dig över någon i din omgivning som har problem med att hantera alkohol, missbrukar narkotika/mediciner eller har tappat kontrollen över spel om pengar?

Vill du lära dig mer om hur du kan hantera din situation?

Anhörigprogrammet vänder sig till dig som har eller har haft en relation med, arbetar eller har arbetat med, lever eller har levt med en person som tappat kontrollen över spel om pengar, alkohol-, narkotika- eller tablettmissbruk/beroende. Anhörigprogrammet är kostnadsfritt om du bor i Svalövs kommun.

Kontakt

Adato
0418-66 52 63

Lokal
Carl XI:s gata 17
Svalöv

Anmälan till gruppen
Linda Andréasson
0709-47 50 55
E-post

Jenny Kristinsson
0709-47 52 05
E-post