Misstanke om barn som far illa

Vad kan du göra om du misstänker att ett barn far illa och du vill anmäla detta till socialtjänsten?

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Det bästa skydd samhället kan ge barn är att de uppmärksammas av fler vuxna än sina föräldrar. Det är alltså viktigt att ni som släktingar, grannar, vänner och vuxna i närmiljön ser barnen och ger dem uppmärksamhet om ni befarar att de far illa.

En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få skydd och ges möjlighet till en förändrad situation.

Hur gör du en orosanmälan?

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Oss når du via mottagningstelefon 0418-47 50 63 (måndag-fredag kl. 10.00-12.00 och 15.00-17.00).

Du kan även göra en anmälan via vår e-tjänst Orosanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (du kan välja att vara anonym) eller via vanlig post ställd till Social sektor, Enheten för utredning och uppföljning, 268 80 Svalöv.

Om du vill vara anonym är det viktigt att veta att du inte ska lämna ditt namn och telefonnummer. Det är också viktigt att fundera över varför du vill vara anonym. Känner du familjen är det alltid bäst att du berättar för dem att du är orolig för barnet eller att du tycker att familjen behöver hjälp. Det underlättar om familjen vet vem som gjort anmälan.

Vid en anmälan är det vi som arbetar inom socialtjänsten som avgör allvaret, eller eventuell fara som kan finnas, och beslutar om ärendet ska utredas vidare.

Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla det till socialtjänsten under kontorstid och till polisen efter kontorstid. Polisen har alltid en skyldighet att rapportera vidare till socialtjänsten.

Sekretess inom socialtjänsten

Huvudregeln inom socialtjänsten är att sekretess råder. Det betyder att uppgifter om enskilda inte lämnas ut till obehöriga och att dokument med sådana uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan läsa dem. Däremot har du i de flesta fall rätt att se alla uppgifter i dokumenten som rör dig själv.

Anmälningsskyldighet

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar samt sjukvårdspersonal och polis har en lagstadgad skyldighet att anmäla allt som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa för att skydda ett barn eller en ungdom. Skyldigheten gäller oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen. På individ- och familjeomsorgen tas din anmälan emot av en socialsekreterare.

Vad händer när du gjort en anmälan?

Vi informerar alltid den det berör om att socialtjänsten blivit kontaktad och att vi tagit emot en anmälan.

Förhandsbedömning

När vi fått information eller tagit emot en anmälan görs en så kallad förhandsbedömning. Syftet med förhandsbedömningen är att ta ställning till om den oro som framkommit i anmälan och i samtal med familjen är så allvarlig att det finns skäl att inleda en utredning.

Vi talar alltid om för den som berörs av anmälan när vi gör en förhandsbedömning och om vi inleder en utredning eller inte. Förhandsbedömningen görs av en socialsekreterare. Inleds ingen utredning kommer inga uppgifter att finnas i socialtjänstens personregister.