Tågarp - Alfabos förskola

Vy över förskolan Alfabo.

Alfabo förskola ligger i Tågarp och här har vi funnits sedan 2011. Vi har en stor härlig gård som hela tiden förändras efter barnens intresse och behov.

Alfabo är en mindre förskola med möjlighet till fem avdelningar. I dagsläget har vi verksamhet på fyra:

  • Kometen och Stjärnan 1-3 år
  • Satelitten 3-4 år
  • Galaxen 4-5 år

Vi samarbetar över avdelningsgränserna och eftersom vi är en liten förskola känner alla barn och pedagoger varandra. Vårt stora ljusa torg binder ihop avdelningarna och är en gemensam samlingspunkt.

Alfabo har öppet måndag-fredag 06.00-18.00.

Så här arbetar vi

Alfabos vision:

" Trygga, nyfikna och självständiga barn i en utvecklande och lärande miljö där alla bemöts positivt och med ömsesidig respekt. "

Barnens tid på förskolan ska vara trygg, lustfylld och lärorik. Med förskolans läroplan som utgångspunkt, dokumenterar vi varje barns utveckling och lärande med hjälp utav pedagogisk dokumentation.

På Alfabo arbetar vi temainriktat och utgår från barnens intresse och förutsättningar.

Vi fokuserar på det kompetenta barnet, vi stöttar och hjälper barnen till att kunna själv.

Just nu har vi ett pågående gemensamt utvecklingsarbete för vårt språk- och matematikutvecklande arbetssätt. Vi trivs utomhus och spenderar en stor del av våra dagar ute och undersöker vår närmiljö.

Kontakta oss

Rektor
Yrsa Holmkvist
0418- 47 50 50
E-post

Våra Avdelningar

Kometen
0709-47 53 13

Satelliten
0709-47 53 71

Stjärnan
0709-47 53 63

Galaxen
0709-47 53 90

Besöksadress

Annerovägen 17
268 78 Tågarp
E-post