Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • Provtagning på det södra BT Kemi-området
    Inom kort kommer det åter att vara aktivitet innanför staketet på det södra BT Kemi-området i Teckomatorp. Detta när det utförs provtagning för att utreda hur kvarlämnad dioxinförorening skulle kunna hanteras.