Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Svalövs kommuns webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Vi vill att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA Länk till annan webbplats.

Kända brister

Vi medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG på delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är fullt ut tillgänglighetsanpassade.
  • Ljudinspelningar från kommunfullmäktiges sammanträden som är publicerade på webbplatsen är inte transkriberade. I nuläget låter vi ljudinspelningarna finns kvar på webbplatsen med åberopan om undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Det kan finnas multimediainnehåll på webbplatsen som saknar undertexter.
  • Det finns flera e-tjänster och system som du når via www.svalov.se, som inte fullt ut uppfyller tillgänglighetsprinciperna. Detta är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Krav på tillgänglighet kommer att ställas vid kommande upphandlingar av system.

Åtgärder
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och i största möjliga mån leva upp till den grundläggande tillgänglighetsnivån enligt WCAG 2.1, nivå AA.

Kontakta oss om du upptäcker fler brister

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Vår ambition är att åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du på tala detta genom att kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.