Kommunarkiv

I kommunens arkiv finns handlingar från de olika kommunala verksamheterna. De äldsta handlingarna är från 1860-talet.

Allmänna handlingar levereras till kommunarkivet när de inte längre behövs i verksamheten, så nyare handlingar finns ofta kvar i de kommunala verksamheterna.

Nuvarande Svalövs kommun bildades 1969 genom en sammanslagning av Rönneberga, Svalöv, Kågeröd, Röstånga och Teckomatorps kommuner, vilka i sin tur bildats 1952. De första kommunerna bildades på 1860-talet, baserade på kyrksocknarna. Svalövs kommunarkiv har handlingar från alla de gamla kommuner som numera ingår i kommunen.

I arkivet finns många olika slags handlingar, bland annat skolhandlingar som liggare och betygsböcker från de flesta små- och folkskolor i bygden från 1860 och framåt. Det finns även en del så kallade enskilda arkiv, mestadels från föreningar.

Bygglovshandlingar finns hos bygglovsavdelningen som du kan nå på bygglov@svalov.se

Svalövs kommunarkiv finns i kommunhuset på Herrevadsgatan 10 A i Svalöv.

Kontakta kommunarkivet om du vill ta del av en arkivhandling eller önskar boka in ett besök.