Kommunarkiv

I kommunens arkiv finns kommunala handlingar från 1860-talet och fram till idag.

I arkivet finns också skolarkivet. Här finns liggare och betygsböcker från de flesta små- och folkskolor i bygden från 1860 och framåt. Det finns även ett föreningsarkiv.

Nuvarande Svalövs kommun bildades 1969 genom en sammanslagning av Rönneberga, Svalöv, Kågeröd, Röstånga och Teckomatorps kommuner som i sin tur bildats 1952. Före det var varje socken en kommun sen 1863.

Svalövs kommunarkiv finns på Herrevadsgatan 10 A, i kommunhusets källarvåning.

Kontakta arkivansvarig om du vill ha mer information eller för att boka in ett besök.