Författningssamling

Här hittar du den samling av riktlinjer som Svalövs kommun har för att upprätthålla ordning i kommunen, till exempel lokala ordningsföreskrifter, bestämmelser om taxor, arbetsordningar, bolagsordningar med mera.

Författning är ett samlingsnamn på en lag, en förordning och en föreskrift. Ordet författning används allmänt för de regler som beslutats av riksdagen, regeringen, myndigheter och andra beslutande organ.

Kommunala föreskrifter

Sveriges riksdag och regering har enligt 1974 års regeringsform (RF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. rätt att delegera beslut om rättsregler till kommunerna. Detta ger kommunerna möjlighet till att själva fatta beslut om exempelvis miljö- och hälsoskydd, trafikfrågor och allmänna lokala ordningsföreskrifter. Dessutom tillåter kommunallagen att kommunerna även får rätt att besluta om taxor och den kommunala organisationen.

Kommunfullmäktige i Svalövs kommun beslutar om föreskrifter och stadgar som gäller lokalt i kommunen.

Samlingen uppdateras löpande.

Hur gör jag för att läsa dokumenten?

Författningssamlingen finns samlad i form av PDF-filer, vilket kräver programmet Acrobat reader. Ladda ner Acrobat Reader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos Adobe. Vissa filer går att öppna i webbläsaren men för bästa upplevelsen rekommenderas Acrobat Reader.

Bestämmelser som riktar sig till dig som medborgare

Här hittar du bland annat ordningsföreskrifter och bestämmelser för renhållning, den allmänna ordningen i Svalövs kommun.

Kommunens regelverk

Här hittar du sådant som handlar om det kommunala regelverket: reglementen för nämnder, delegationsordningar, arbetsordningar med mera.

Styrdokument

Här hittar du alla övergripande styrdokument som Svalövs kommun arbetar efter. Här publiceras kommunens styrande dokument som fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnder.

Taxor och avgifter

Svalövs kommun har fastställda taxor och avgifter för olika typer av tjänster. Här hittar du dessa.

Här hittar du övriga dokument som berör olika verksamhetsområden.

Hälsa och omsorg

Föreskrifter människors hälsa och miljö

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö Pdf, 33 kB, öppnas i nytt fönster.