Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • David Bohgard, tidigare projektledare för BT Kemi Efterbehandling, och Helena Svensson, nuvarande projektledare för BT Kemi Efterbehandling, föreläste om BT Kemi-skandalen, utredningar, saneringsarbete och det arbete som pågår för ett femtiotal besökare med förorenad mark som sitt specialintresse. Internationellt besök ville lära av BT Kemi-saneringen
    I slutet av oktober stod BT Kemi Efterbehandling som värd för ett internationellt studiebesök när nätverket Renare Mark tillsammans med sin europeiska motsvarighet, NICOLE, arrangerade gemensamma seminariedagar i Malmö.