Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • De största delarna av det färdigsanerade området har återställts till en blomsteräng för att gynna den biologiska mångfalden. Saneringen efter BT Kemi, södra området, är godkänd
    Braån är skyddad, föroreningarna i marken på det gamla BT Kemi-området har minskats med över 80 procent och det som har lämnats kvar innebär ingen risk för vare sig hälsa eller miljö.
    Länsstyrelsen i Skåne län har med det...