Svalövs kommun

Information covid-19

Svalövs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring smittspridningen av covid-19 och följer myndigheternas rekommendationer.

Vi arbetar efter samma prioritering som samhället i övrigt. Det vill säga minska smittspridningen samt skydda de äldre och mest utsatta i samhället.

Allmänna frågor 113 13 eller till krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Minska risken för spridning

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de har symptom på luftvägsinfektion, det vill säga snuva, hosta, halsont, feber med mera.

Kontakta 1177 om du känner dig mycket sjuk
Om man har sjukdomssymtom med hosta, andningssvårigheter samt feber och har vistats i ett riskområde eller har varit i närheten av någon med covid 19-smitta ska man stanna hemma och ringa telefonnummer 1177.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Jag mår bra men har frågor om Covid-19, ring 113 13
Om du mår bra men har du frågor om coronaviruset, covid-19, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som där lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Basala hygienrutiner
Som förebyggande åtgärd mot smittospridning kan följande basala hygienrutiner tillämpas:

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Var uppmärksam på symptom på Covid-19.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Undvik att röra ansiktet.
 • Använd handsprit.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Nyheter från kommunen Covid-19

Här samlar vi kommunens nyheter som relaterar till coronaviruset Covid-19

 • Information från Folkhälsomyndigheten gällande vaccination mot covid-19.

  Bra att veta om vaccination!


  Nu pågår vaccination mot sjukdomen covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten vill att alla medborgare ska få information om vaccinationerna, och arbeta...

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Kommunens idrottshallar och aktivitetshus hålls fortsatt stängda


  Föreningar som bedriver ungdomsträning kan dock hålla träning i idrottshallar men måste då uppfylla vissa krav.

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Region Skåne informerar


  Information till dig som de senaste 14 dagarna vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot Covid-19.

  Läs mer • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Successiv återgång till närundervisning


  Då smittspridningen av Covid-19 i Svalövs kommun åter minskar och att den befarade ökningen efter sportlovsveckan inte blev så stor som befarat så for...

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Kommunens idrottshallar och aktivitetshus hålls fortsatt stängda


  Föreningar som bedriver ungdomsträning kan dock hålla träning i idrottshallar men måste då uppfylla vissa krav.

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Rekommendationer gällande personer på särskilda boenden som önskar social aktivitet utanför boendet.


  För personer på särskilda boenden som önskar social aktivitet utanför boendet finns det speciella rekommendationer.

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Säkra besök på vård- och omsorgsboenden


  Svalövs kommun har tidigare avrått från besök på våra vård- och omsorgsboenden men tack vare effektiv vaccinering kan vi nu öppna upp för säkra besök.

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Kommunens idrottshallar och aktivitetshus hålls fortsatt stängda


  Föreningar som bedriver ungdomsträning kan dock hålla träning i idrottshallar men måste då uppfylla vissa krav.

  Läs mer • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Anpassning av undervisning efter Smittskydd Skånes rekommendationer


  Den 23 februari gick Smittskydd Skåne ut och rekommenderade att både högstadie- och gymnasieskolorna i Skåne ska bedriva distans- eller fjärrundervisn...

  Läs mer • Foto på en glad pensionär.

  Besöksförbudet upphör


  Från och med den 24:e februari upphör besöksförbudet att gälla på kommunens äldreboenden, LSS-boenden och för besök inom socialpsykiatrin.

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Aktuellt vaccinationsläge i Svalövs kommun


  Nu har vaccinationerna börjat ta fart i Svalövs kommun.

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Uppdatering av direktiven gällande kommunens idrottshallar


  Kommunens idrottshallar öppnar nu upp för ungdomsträning, även för ungdomar födda 2002 eller senare. Enligt tidigare besked gällde det för ungdomar fö...

  Läs mer • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Besöksförbudet på särskilda boenden förlängs ytterligare


  Besöksförbudet på Svalövs kommuns äldreboenden, LSS-boenden och besök inom socialpsykiatrin förlängs ytterligare. Det förlängda besöksförbudet gäller ...

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Nya direktiv gällande kommunens idrottshallar


  Från och med idag, 25 januari, kommer idrottshallarna öppnas upp för ungdomsträning.

  Läs mer • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Successiv återgång till närundervisning på högstadiet och gymnasiet


  Utifrån rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare fattar Svalövs kommun beslut om en successiv återgång t...

  Läs merPublicerad: 2021-08-23

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Inköp och hemleverans av livsmedel för dig som är 70 år eller äldre

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun