Särskilt boende

Äldre boende i Svalövs kommun, med behov av vård och omsorg, ska känna trygghet och att deras behov av integritet och personliga önskemål tillgodoses.

Svalövs kommun svarar för den vård och omsorg som ges till äldre i det egna hemmet och på äldreboenden. Verksamheten bedrivs utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser.

Boende för äldre

I Svalövs kommun finns tre särskilda boenden och dessa är:

  • Åsgården i Kågeröd,
  • Ängslyckan i Teckomatorp,
  • Solgården i Svalöv.

I särskilt boende finns det personal som dygnet runt ger personligt anpassat stöd med service, omsorg och vård. På samtliga av våra särskilda boende finns även enheter med demensinriktning. På
Ängslyckan finns dessutom dagverksamhet för personer med demenssjukdom och en korttidsenhet.

För att beviljas plats behöver du först ansöka hos biståndshandläggare som tar beslut enligt socialtjänstlagen.
Det är behovet som avgör vem som kan flytta in i något av våra boenden.

Korttidsenheten

Korttidsenheten finns på Ängslyckan. För vistelse på korttidsenheten behövs ett beslut av biståndshandläggare.

Växelvård

Om du vårdas hemma av någon anhörig kan du vid behov då och då erbjudas en kortare tids vård, från några dagar till någon vecka, på korttidsenheten. Ansökan gör man hos biståndshandläggare.