Månadsansökan - ekonomiskt bistånd

Information till dig som har ett pågående ärende och ansöker varje månad.

Vid en löpande ansökan behöver du i regel lämna en rad handlingar för att din ansökan ska vara aktuell.

Handlingar - månadsansökan ekonomiskt bistånd

Vid löpande ansökan om ekonomiskt bistånd behöver du lämna uppgifter om följande:

  • Ekonomisk översikt där samtliga konton i hushållet redovisas (gäller såväl sökande, medsökande som barn)
  • Kontoutdrag på samtliga konton som redovisas i ekonomiskt översikt enligt nedan exempel:

    Låt säga att du ansöker om ekonomiskt bistånd den 15 februari för mars månad. Då ska du lämna in kontoutdrag från föregående månad, det vill säga januari månad, och fram till och med det datum du lämnar in din ansökan, i detta fall den 15 februari.
  • Aktuella inkomstuppgifter. Exempelvis: lönespecifikation, utbetalning från Försäkringskassan eller andra myndigheter.
  • Aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen, om det är aktuellt.
  • Sjukskrivningsintyg, om det är aktuellt.
  • Bekräftelse som visar att du betalt föregående månadsansökans godkända utgifter.
  • Kvitton och räkningar för de utgifter du söker för. Exempelvis: hyra, el, hemförsäkring, medicin och läkarkostnader som omfattas av högkostnadsskyddet, tandvård, glasögon, barnomsorg och avgift till a-kassa/fackförening.
  • Redogörelse om förändringar skett sedan tidigare ansökan.

Skyldighet vid ansökan

För att en utredning om ekonomiskt bistånd ska kunna genomföras är du skyldig att lämna in korrekta underlag. Saknas handlingar av betydelse är det stor risk att du får avslag på din ansökan på grund av otillräckliga beslutsunderlag.