Nyansökan - ekonomiskt bistånd

Information till dig som ska söka ekonomiskt bistånd för första gången och inte har ett pågående ärende.

Vid nyansökan om ekonomiskt bistånd behöver du i regel lämna in en rad handlingar.

Handlingar - nyansökan ekonomiskt bistånd

När du gör en ny ansökan om ekonomiskt bistånd behöver du lämna uppgifter om följande:

 • Fullständigt ifylld ansökningsblankett (enligt e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).
 • Fullständiga inkomstuppgifter tre månader bakåt i tiden.
 • Ekonomisk översikt där samtliga konton i hushållet redovisas (gäller såväl sökande, medsökande som barn).
 • Kontoutdrag på samtliga konton som redovisas i ekonomiskt översikt.
 • Inkomstdeklaration, specifikation och preliminär skatteuträkning, totalt fyra sidor.
 • Kontrolluppgifter från Skatteverket. Om du inte har någon inkomstdeklaration ska du istället lämna kontrolluppgifter. Ring Skatteverket, telefonnummer 0771-567 567, och be att de skickar dina kontrolluppgifter till dig.
 • Underlag på ersättningar från andra myndigheter såsom Försäkringskassan, A-kassan, Pensionsmyndigheten, med flera.
 • Kopia på giltig legitimation för sökande och medsökande.
 • Inskrivningsintyg på Arbetsförmedlingen samt planering.
 • Aktivitetsrapport för de tre senaste månaderna.
 • Anställningsavtal om du är anställd.
 • Lönespecifikationer för de tre senaste månaderna.
 • Sjukskrivningsintyg, om det är aktuellt.
 • Hyreskontakt och de tre senaste hyresavierna (om ni söker för boendekostnad).
 • Uppgifter om banklån och driftskostnader, om du bor i bostadsrätt eller villa.
 • Underlag som styrker att de tre senaste sökta utgifterna blivit betalda.
 • Fakturor eller kvitto på de utgifter bistånd söks för.
 • Kostnadsberäkning från tandläkare, om du söker försörjningsstöd till tandvård.
 • Beslut om studiemedel från CSN, om du studerar.
 • Beslut om uppehållstillstånd/uppehållsrätt, om du är utomnordisk medborgare.
 • Om du av olika anledningar inte kan göra e-ansökan ska skriftlig ansökan inkomma.
 • Andra underlag av betydelse, exempelvis om du har andra myndighetskontakter som är bra att känna till.
 • Redogörelse för hur du klarat dig ekonomiskt tills idag och tankar framöver för att nå egen självförsörjning.

Vad händer när vi tagit emot din ansökan?

När du har skickat in din e-tjänstansökan om ekonomiskt bistånd kommer en socialsekreterare att kontakta dig på telefon inom tre arbetsdagar för att erbjuda dig ett personligt möte på socialkontoret.

Socialsekreteraren utreder om du har rätt till ekonomiskt bistånd genom att göra en ekonomisk prövning av dina inkomster och utgifter samt en prövning av vad du själv har gjort för att klara din försörjning.

Om du lämnat alla handlingar som behövs är målsättningen att du ska få ett beslut inom två veckor. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan.

All personal som handhar ditt ärende har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Att du får ekonomiskt bistånd är sekretessbelagt enligt offentlighet- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Skyldighet vid ansökan

För att en utredning om ekonomiskt bistånd ska kunna genomföras är du skyldig att lämna in korrekta underlag. Saknas handlingar av betydelse är det stor risk att du får avslag på din ansökan på grund av otillräckliga beslutsunderlag.