Kontakt Social sektor

Kontaktuppgifter till social sektor (individ- och familjeomsorgen). Här ingår enheten för arbete, integration och välfärd, enheten för utredning och uppföljning samt enheten för öppna insatser och socialpsykiatriboende.

Kontakt familj, barn & unga, vuxen

Kontakt familj, barn & unga

Mottagningstelefon: 0418-47 50 63
Mottagningstelefonen är till för ärenden gällande barn & unga, familj samt våld i nära relation. Andra ärenden hänvisas till respektive enhet.

Mån-fre: kl. 10.00-12.00 samt 15.00-17.00 .
Övriga tider kommer du i kontakt med oss på utrednings- och uppföljningsenheten, barn och unga, via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Kontakt vuxen

Kontakta utrednings- och uppföljningsenheten, vuxna. Du kommer i kontakt med oss via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Kontakt Öppna insatser

Kontaktuppgifter till Öppna insatser.

Kontakt ekonomiskt bistånd & arbete

E-tjänst ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om du redan har ekonomiskt bistånd och ska ansöka på nytt) 

Kontakt

Nya ansökningar ekonomiskt bistånd & allmänna frågor
Mottagningstelefon: 0418-47 50 66
Telefontid: måndag - fredag kl. 10.30-11.30

Finns det ett aktuellt ärende kontaktar du din socialsekreterare efter överenskommen tid. Din handläggare nås via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Öppettider reception ekonomiskt bistånd

Måndagar: 10:30-12:00
Onsdagar: 10:30-12:00
Torsdagar: 13:00-15:00

Stöd till dig utan arbete
Om du inte är inskriven hos oss kan du kontakta våra arbetsmarknadskonsulenter via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Social sektor

Socialchef
Marléne Andersson
0418-47 53 15
E-post

Områdeschef IFO
Ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsfrågor, Öppna insatser.
Marie Brynbo
0418-47 50 54
E-post

Budget- & skuldrådgivning, dödsfall & begravning
Lennart Bossen
0418-47 50 79
E-post

Enhetschef för arbete, integration och välfärd
Dalibor Vasic
0418-47 52 74
E-post

Tf. enhetscef utredning & uppföljning
Cecilia Beldja-Sjöblom
0418- 47 52 93
E-post

Enhetschef för Öppna insatser
Stefan Johansson
0418-47 54 29
E-post

Budget- & skuldrådgivning, dödsfall & begravning
Lennart Bossen
0418-47 50 79
E-post

Kommunikations- och digitaliseringsstrateg - social sektor
Daniel Henriksson
0418-47 50 24
E-post