Artikeln publicerades 15 mars 2022

Arbete kring Svalövssjön

Nu går vi in i steg två med bekämpningen av den invasiva främmande arten sjögull i Svalövssjön.

Vi börjar med att röja vass och sly i och runt sjön. Sen kommer ytterligare 40 ramar, utöver de som redan ligger i sjön, placeras ut och täcka bestånden med sjögull. För att få full täckning kommer även en svart, biologiskt nedbrytbar duk läggas ut i strandkanterna. Både ramar och duk kommer plockas bort till senhösten, när bekämpningen avslutas.