Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan följer samma läroplan som gymnasieskolan men med egen kursplan. Svalöfs gymnasium ebjuder utbildningarna Fordonsvård och godshantering samt Skog, mark och djur.

Utbildningarna är fyraåriga program och vänder sig till dig som behöver lite längre tid och lugnare tempo för att klara studierna samt att du är behörig till anpassad gymnasieskola.


Våra utbildningar

Fordonsvård och godshantering

Om utbildningen och skolan

På Svalöfs Gymnasium kan vi hjälpa dig som är praktiskt lagd att få en bred och trygg grund att stå på inom fordons- och transportbranschen. Det fyraåriga programmet är till för dig som behöver lite längre tid och lugnare tempo för att klara av studierna och är behörig till anpassad gymnasieskola.

Vi arbetar i ändamålsenliga lokaler och hela skolan arbetar utifrån att allt lärande är på riktigt. Detta betyder att allt vi lär oss ska fungera ute i arbetslivet också, det ska vara så nära verkligheten som möjligt. Under dina fyra år på utbildningen kommer du både att ha praktiska och teoretiska kurser. Du kommer att få möjlighet att ta behörigheter för truck och hjullastare, du kan också ta AM-kort hos oss.

Årskurs 1
I årskurs 1 läser du ett basår där du får prova våra inriktningar, vilka är:

 • Fordonsvård
 • Godshantering

Årskurs 2-4
I årskurs 2, 3 och 4 läser du den inriktning du själv väljer.

Inom fordonsvård utför du bilvård och enklare servicearbeten. Inom godshantering har du möjlighet att ta flera truckbehörigheter och lära dig lagerabete.

Din mentor och dina lärare pratar ofta med dig om ditt nästa mål i din utbildning och tar tillsammans med dig beslut om hur du kan nå dit.

Varvar teori och praktik
Vi varvar teori och praktik och du kommer att ha minst 22 veckors praktiktid (arbetsplatsförlagt lärande, APL) under dina fyra år på skolan.

Bo på skolans elevboende
Du kan välja att bo kvar på skolan i veckorna genom skolans populära elevboende. Här får du helpension och flera olika sorters boende att välja på. Här får du träna att ta ansvar för ditt rum och dig själv och att lära känna massor av kompisar.

Ordinarie skoltider är:

 • Måndag: 10.00-14.50.
 • Tisdag till torsdag: 08.00-14.50.
 • Fredag: 08.00-12.15.

Urvalskriterier för antagning vid flera sökande än antal platser:

 • Störst behov av utbildning.
 • Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen för att gå vidare till ett arbete.
 • Säkerhetsaspekter och arbetsmiljö.
 • Praktikvecka.
 • Resultatet av veckan med hänsyn till lärmiljö, intresse av utbildningen och på elevboendet om det är aktuellt.

Hur ansöker jag till utbildningen?
Du söker anpassad gymnasieskola Fordonsvård och godshanteringsprogram på webben.

Vänd dig till din hemkommun och SYV för att få ett inloggningsnummer.

Skulle det uppstå problem, kontakta Marie Eriksson, syv:
marie.eriksson@svalov.se
0721-787117

Skog, mark och djur


Om utbildningen
Den här utbildningen passar dig som är intresserad av att jobba med olika områden inom naturbruk. Vi har två spår, lantbruk och djur.

Årskurs 1
läser du först ett basår och då lär du känna hela vår skola. Du får vara i våra olika stallar och på alla övningsytor: ko-, häst- och smådjursstall, Hundens hus, djurpark och jordbruk. Du får köra traktor på körplan och i fält. Naturligtvis har du även kärnämnen som svenska, engelska och idrott under basåret.

Årskurs 2
I årskurs 2 väljer du den inriktning som du är intresserad av, lantbruk eller djur.

Lantbruksinriktning
Väljer du lantbruk jobbar du mycket ute på skolans lantbruk och hjälper till med växtodlingen och tar hand om skolans maskinpark med service och skötsel. Du jobbar mycket bland våra produktionsdjur kor, höns och får och blir en duktig djurskötare.

Djurinriktning
Väljer du djur så sköter du om alla våra olika sällskapsdjur som kaniner, fiskar, fåglar med flera. Du hjälper till att sköta hundarna i Hundens hus och även sköta djuren i vår djurpark. Hästen träffar du hos vår samarbetspartner där du lär dig hästens skötsel och får rida.

Varvar teori och praktik
Vi varvar teori och praktik och du kommer att ha minst 22 veckors praktiktid (arbetsplatsförlagt lärande, APL) under dina fyra år på skolan. Då är du på en arbetsplats och uppnår där vissa kursmål samtidigt som du lär dig andra färdigheter. Du har APL från och med årskurs 2.

Bo på skolans elevboende
Du kan välja att bo kvar på skolan i veckorna genom skolans populära elevboende. Här får du helpension och flera olika sorters boende att välja på. Här får du träna att ta ansvar för ditt rum och dig själv och att lära känna massor av kompisar.

Ordinarie skoltider är:

 • Måndag 10:00 - 15:00
 • Tisdag - torsdag 8:30 - 15:00
 • Fredag 8:30 - 12:45

Urvalskriterier för antagning vid flera sökande än antal platser:

 • Störst behov av utbildning.
 • Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen för att gå vidare till ett arbete.
 • Säkerhetsaspekter och arbetsmiljö.
 • Praktikvecka.
 • Resultatet av veckan med hänsyn till lärmiljö, intresse av utbildningen och på elevboendet om det är aktuellt.

Hur ansöker jag till utbildningen?
Du söker anpassad gymnasieskolas naturbruksprogram på webben.
Vänd dig till din hemkommun och SYV för att få ett inloggningsnummer.

Skulle det uppstå problem, kontakta Marie Eriksson, syv:
marie.eriksson@svalov.se
0721-787117

Poängplan: 4 år anpassad gymnasieskola - Skog, mark och djur

Skog, mark och djur:

Gymnasiegemensamma ämnen: 600 p

Engelska
Engelska 1, 100 p

Historia
Historia 1, 50 p

Idrott & hälsa
Idrott & hälsa 1, 100 p

Matematik
Matematik 1, 100 p

Naturkunskap
Naturkunskap 1, 50 p

Religionskunskap
Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1, 50 p

Svenska
Svenska 1, 200 p
eller svenska som andraspråk 1, 200 p

Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet, 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen: 400 p

Biologi - Naturbruk
Biologi - Naturbruk, 100 p

Naturbruk
Naturbruk, 200 p

Naturbruksteknik
Naturbruksteknik 1, 100 p

Individuell programfördjupning: 900 p

Alla läser
Trafikantkunskap, 100 p
Service och bemötande 1, 100 p
Digital kompetens, 100 p

Inriktning-Lantbruk
Växtodling grund, 100 p
Lantbruksdjur 1, 100 p
Växtodling 1, 100 p
Lantbruksdjur 2, 100 p
Växtodling 2, 100 p
Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll 100 p

Inriktning- Djurvård
Sällskapsdjur 1, 100 p
Sällskapsdjur 2, 100 p
Djurens biologi 100 p år 2
Sällskapsdjur spec, 100 p
Trädgårdsodling grund 100 p
Lantbruksdjur 1, 100 p
Skötsel av utemiljöer 1 100 p

Anpassad gymnasieskolearbete: 100 p

Individuellt val: 200 p


Poängplan: 4 år anpassad gymnasieskola- Fordonsvård och godshantering

Fordonsvård och godshantering 4 år

Gymnasiegemensamma ämnen: 900 p

Engelska
Engelska 1, 100 p

Idrott & hälsa
Idrott & hälsa 1, 200 p

Historia
Historia 1, 50 p

Matematik
Matematik 1, 100 p

Naturkunskap
Naturkunskap 1, 50 p

Religionskunskap
Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1, 50 p

Svenska
Svenska 1
eller svenska som andraspråk 1, 200 p

Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet, 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen: 600 p

Fordonsbranschen
Fordonsbranschen, 200 p

Fordonsteknik
Fordonsteknik 1, 200 p

Godshantering
Godshantering 1, 200 p

Programfördjupning: 700 p

Skolans val
Trafikantkunskap 1, 100 p
Digital kompetens, 100 p
Service och bemötande 1, 100 p

Inriktning

Godshantering
Godshantering-truck, 100 p
Godshantering 2, 100 p
Inköp och logistik, 100 p
Lager och terminal, 100 p

eller
Fordonsvård
Fordonsvård-personbil, 100 p
Fordonsteknik 2, 100 p
Material och verktyg 1, 100 p
Sammanfogningsteknik, 100 p

Individuellt val: 200 p (åk 3 och 4)

Idrott och hälsa 2, 100 p
Hem- och konsumentkunskap, 100 p
Rekonditionering 1, 100 p
Arbetslivets villkor, 100 p

Anpassad gymnasieskolearbete: 100 p

Totalt 2500 p