Om Svalöfs gymnasium

Svalöfs gymnasiums vision är "Lärande på riktigt". Visionen genomsyrar hela skolans arbetssätt. Allt lärande sker med en tydlig förankring i arbetslivet och i elevernas egen verklighet.

Skolan har egna djurstallar, verkstäder och en egen veterinärklinik. Vi har också de maskiner och fordon som krävs för att ge de bästa förutsättningarna till en bra utbildning på våra olika program.

På Svalöfs gymnasium utbildas varje år cirka sjuhundra gymnasieelever och vuxenstuderande. Skolan erbjuder fem nationella program och fyra introduktionsprogram. Vi har en tydlig struktur och organisation där eleverna arbetar i arbetslag, nära sina lärare.

I skolans matsal serveras produkter från skolans eget lantbruk som till exempel ägg, mjölk och ibland även kött. Övrig mat tillagas i huvudsak av svenska råvaror, så långt som möjligt närproducerade, i skolans eget kök.

Ska du söka till gymnasiet? Vill du besöka skolan eller skugga på ett av våra program?

Boka HÄR

Eller kontakta kommunikatör Åsa Meierkord:
asa.meierkord@svalov.se
mobil: 0721-787107