Kontakta oss

 

Besöksadress: Rönnebergsvägen 8, 268 34 Svalöv.
Postadress: Box 113, 268 22 Svalöv.

Telefon expeditionen:
0418-66 61 00
Måndag-fredag kl 08.00- 16.00
Lunchstängt kl 12-12.30

E-post gymnasiet: svalofsgymnasium@svalov.se
E-post vuxenutbildningen: svalofsvuxenutbildning@svalov.se

Skolledning

Verksamhetschef/rektor
Lena Hansson
0418-66 61 11
E-post: Lena.hansson@svalov.se

Biträdande rektor
Rebecca Ljung Andersen
0418-66 61 02
E-post: rebecca.ljungandersen@svalov.se

Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport yrkesförare
Fordons- och transportprogrammet, inriktning tävlingsteknik
Bygg- och anläggningsprogrammet
Naturbrukprogrammet, inriktning Lantbruk
Gymnasiesärskolan Skog, mark och djur

Biträdande rektor
Kristin Bogsjö
0418-66 61 05
E-post: kristin.bogsjo@svalov.se

Naturbrukprogrammet Djurvård
Fordons- och transportprogrammet, inriktning personbilsteknik
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Introduktionsprogrammen
Gymnasiesärskolan Fordonsvård och godshantering
Vuxenutbildning

Biträdande rektor
Lotta Jansson
0418-66 61 06
E-post: lotta.jansson@svalov.se

Vård- och omsorgsprogrammet
SFI/grund

Administration/kommunikation

Studiebesök/skuggningar/media- och pressansvarig
Åsa Meierkord, kommunikatör
0418-66 61 07
E-post: asa.meierkord@svalov.se

Informationsansvarig/administratör
Viktoria Lind
0418-66 61 00
E-post: viktoria.lind@svalov.se

Åsa Hedborg, vuxenutbildningen
0418-66 61 16
E-post: asa.hedborg@svalov.se

Skolbibliotekarie
Christian Danielsson
0418-666115
E-post: christian.danielsson@svalov.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare
Lotta Jansson
0418-66 61 06
mobil: 0721-787106
E-post: lotta.jansson@svalov.se

Naturbruksprogrammen, Bygg- och anläggningsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.

Marie Eriksson
0418-66 61 17
mobil: 0721-787117
E-post: marie.eriksson@svalov.se

Fordonsprogrammen, introduktionsprogrammet, 4-åriga programmen, SFI/VUX.

Elevhälsan

Kurator
Alexander Platon
0418-666119
mobil: 0721-787119
E-post: alexander.platon@svalov.se

Skolsköterska
Christina Andersson
0418-666118
mobil: 0721-787118
E-post: christina.andersson2@svalov.se


Elevhälsan

Elevhälsan på skolan har ett övergripande ansvar för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan träffas regelbundet och finns till för att främja alla elevers sociala, psykiska och fysiska hälsa, utveckling och lärande så att de uppnår utbildningens mål.

Här finns skolans plan mot kränkande behandling Pdf, 496.7 kB.

I elevhälsan ingår:

Rektor Lena Hansson
lena.hansson@svalov.se

Bitr rektor Rebecca Ljung Andersen
 rebecca.ljungandersen@svalov.se

Bitr rektor Kristin Bogsjö
kristin.bogsjo@svalov.se

Studie- och yrkesvägledare Lotta Jansson
lotta.jansson@svalov.se

Studie- och yrkesvägledare Marie Eriksson
 marie.eriksson@svalov.se

Kurator Alexander Platon
alexander.platon@svalov.se

Skolsköterska Christina Andersson
christina.andersson2@svalov.se

Socialpedagog Marie Svensson
marie.svensson@svalov.se

Förstelärare Natalie Ström
natalie.strom@svalov.se

Driftsledare

Driftsledare/internatansvarig
Roger Cavling
0418-66 62 00
E-post: roger.cavling@svalov.se

Driftsledare skoljordbruket
Paul Åbom
0721-787217
E-post: paul.abom@svalov.se

Driftsledare mjölkproduktion
Ewie Pålsson
0721-787179
ewie.palsson@svalov.se