Kontakta oss

 

Besöksadress: Rönnebergsvägen 8, 268 34 Svalöv.
Postadress: Box 113, 268 22 Svalöv.

Telefon: 0418-66 61 00

E-post: svalofsgymnasium@svalov.se
E-post: svalofsvuxenutbildning@svalov.se

Skolledning

Verksamhetschef/rektor
Lena Hansson
0418-66 61 11
E-post: Lena.hansson@svalov.se

Biträdande rektor
Rebecca Ljung Andersen
0418-66 61 02
E-post: rebecca.ljungandersen@svalov.se

Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport yrkesförare
Fordons- och transportprogrammet, inriktning tävlingsteknik
Bygg- och anläggningsprogrammet
Naturbrukprogrammet, inriktning Lantbruk
Gymnasiesärskolan Skog, mark och djur

Biträdande rektor
Kristin Bogsjö
0418-66 61 05
E-post: kristin.bogsjo@svalov.se

Naturbrukprogrammet Djurvård
Fordons- och transportprogrammet, inriktning personbilsteknik
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Introduktionsprogrammen
Gymnasiesärskolan Fordonsvård och godshantering

Biträdande rektor
Lotta Jansson
0418-66 61 06
E-post: lotta.jansson@svalov.se

Vård- och omsorgsprogrammet
SFI
Vuxenutbildning

Administration/kommunikation

Studiebesök/skuggningar/pressansvarig
Åsa Meierkord, kommunikatör
0418-66 61 07
E-post: asa.meierkord@svalov.se

Informationsansvarig/administratör
Viktoria Lind
0418-66 61 00
E-post: viktoria.lind@svalov.se

Åsa Persson, vuxenutbildningen
0418-66 61 16
E-post: asa.persson@svalov.se

Skolbibliotekarie
Christian Danielsson
0418-666115
E-post: christian.danielsson@svalov.se

Studie- och yrkesvägledare / elevhälsa

Studie- och yrkesvägledare
Lotta Jansson
0418-66 61 06
mobil: 0721-787106
E-post: lotta.jansson@svalov.se

Naturbruksprogrammen, Bygg- och anläggningsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.

Marie Eriksson
0418-66 61 17
mobil: 0721-787117
E-post: marie.eriksson@svalov.se

Fordonsprogrammen, introduktionsprogrammet, 4-åriga programmen, SFI/VUX.

Skolkurator
Anders Christensson
0418-666119
mobil: 0721-787119
E-post: anders.christensson@svalov.se

Skolsköterska
Christina Andersson
0418-666118
mobil: 0721-787118
E-post: christina.andersson@svalov.se

Driftsledare

Driftsledare/internatansvarig
Roger Cavling
0418-66 62 00
E-post: roger.cavling@svalov.se

Driftsledare skoljordbruket
John Gustafsson
0418-66 61 70
E-post: john.gustafsson@svalov.se