Artikeln publicerades 5 november 2019

Svalöfs gymnasium utmärker sig i Skolinspektionens granskning

Elev utför mätning av skaktområde.

Under läsåret 2018/2019 granskade Skolinspektionen gymnasieskolans yrkesprogram och däribland undervisningens kvalitet i ämnet djur på naturbruksprogrammet. I granskningen, som visar att två tredjedelar av landets skolor behöver utveckla undervisningen för att eleverna ska ges goda möjligheter att utveckla ett gott yrkeskunnande, så klarar sig Svalöfs gymnasium helt utan anmärkningar.

Lärande på riktigt
Svalöfs gymnasium leds utifrån devisen lärande på riktigt, något som också synes lysa igenom vid den granskning som Skolinspektionen genomfört. En av de saker Skolinspektionen kritiserar i sin stora granskning är att arbetsuppgifterna inte utformas för att vara autentiska och relevanta, men just här har Svalöfs gymnasium sin styrka. Här lär man på riktigt varje dag i praktiska övningar med relevanta redskap, verktyg och maskiner.

- Skolinspektionens granskning visar att Svalöfs gymnasium står sig väldigt starkt i konkurrensen. Vi arbetar hårt för att allt lärande ska vara relevant och på riktigt, så att våra elever är väl förberedda för arbetslivet, säger rektor Lena Hansson.