Artikeln publicerades 13 januari 2022

Information angående Coronaviruset (covid-19)

Eskalerande smittspridning
Den 29 september lyfte regeringen bort restriktionerna kopplat till covid-19. Nu är vi åter mitt uppe i en eskalerande smittspridning, där situationen i Skåne är allvarlig. Jämför vi denna vecka med den förra, ökade smittspridningen med 55 procent i Skåne. Tittar vi specifikt på Svalövs kommun ser vi en ökning i antalet smittade de senaste tre veckorna från 34 till 98 till 134 stycken.

Smittspridningen förväntas fortsatt öka de kommande två veckorna.
Vi är inne i vårterminens första vecka och våra verksamheter är märkbart påverkade av den
pågående smittspridningen. Vi har smittade barn/elever och personal i stort sett alla våra
verksamheter, vilket i sin tur innebär en ansträngd situation inom både förskola och skola.
Ännu så länge är det närundervisning som gäller. Vi kommer precis som tidigare att försöka
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. FHM skriver:
Det finns idag en samstämmighet i världen om vikten av att barns rätt till god skolundervisning ska bibehållas i största möjliga utsträckning under covid-19 pandemin. Barn som går i låg- och mellanstadiet kan inte anses tillgodogöra sig undervisning som sker på distans. Samtidigt rapporteras från flera håll att även äldre barn och unga påverkas negativt av distansundervisning. Det talar för fortsatt närundervisning även för elever i de högre årskurserna (1).
För att begränsa smittspridningen och därigenom upprätthålla våra verksamheter behöver
vi dock fortsatt hjälp från vårdnadshavare.

Vi ber vårdnadshavare...

 • att om det är möjligt hålla era barn hemma från förskola och fritids kommande två
  veckor, då smittspridningen förväntas eskalera. Det är en vänlig vädjan och inte ett
  krav,
 • att ta sjukdomssymtom på allvar, skicka inte barn/elever med symtom till
  förskolan/skolan, testa era barn om de uppvisar symtom (”Rekommendationen om att
  stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som
  tidigare har haft bekräftad covid-19”) (2) .
 • att ringa telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma symtom eller få
  råd om var man kan söka vård,