Artikeln publicerades 14 januari 2022

Nya förhållningsregler för covid-19

Symtomfria elever ska komma till skolan om de inte har hushållskonstakt med en person med Covid-19 . De med symtom stannar hemma och låter testa sig - liksom tidigare.

Under höstterminen har ett verktyg för att bryta smittspridning i enskilda skolklasser varit att låta elever stanna hemma från skolan och provta sig även om de inte har symtom. Detta när man har sett en pågående och fortsatt smittspridning i en skolklass. Den omfattande smittspridningen av covid-19 i samhället gör att detta verktyg inte längre fungerar. Det riskerar i stället orsaka att elever missar sin undervisning utan att önskad effekt med stoppad smittspridning uppnås.

Smittskydd Skånes rekommendation nu är därför att låta symtomfria elever komma till skolan medan de med symtom liksom tidigare stannar hemma och låter testa sig för covid-19.

Folkhälsomyndigheten har också ändrat förhållningsreglerna gällande att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk.
De nya reglerna gäller från och med torsdag den 20 januari.

  • Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas från sju dagar till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.
  • Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas också från sju till fem dagar, även om man inte har symtom. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.