Artikeln publicerades 17 januari 2022

Lärorikt för elever att vaccinera får

Veterinär Marie-Louise Rasmusson ger handledning till eleven Jennifer Rohdin när hon ska vaccinera ett av skolans får.

Veterinär Marie-Louise Rasmusson ger handledning till eleven Jennifer Rohdin när hon ska vaccinera ett av skolans får.

Det krävdes både koncentration och gott handlag när eleverna i årskurs tre på djursjukvård vaccinerade skolans dräktiga får mot gasbrand.
Eleverna läser grundkurs i läkemedelshantering (även kallad GLH eller D9) inom ramen för kursen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2, och då ingår det att lära sig injicera läkemedel med spruta och kanyl.

Eleverna får både träna injektionsteknik och djurhantering samt repetera anatomi när de vaccinerar fåren.

Eleverna får både träna injektionsteknik och djurhantering samt repetera anatomi när de vaccinerar fåren.

Det är dock lite skillnad att injicera ett mindre djur som katt mot att hantera ett större djur som får. Först ska fåret också fångas in och man ska komma genom lagret med ull.
- Känner du var ullen tar slut och du får fatt i huden? Frågar Marie-Louise Rasmusson, veterinär och lärare på Svalöfs gymnasium.

Alla elever lyckas
Kanylen sätts i bogen på fåret och alla eleverna lyckas med injiceringen.

- Det var lite svårare på ett får, men det gick bra. Det är verkligen kul att få prova att injicera på många olika djur och det ger väldigt bra erfarenhet, säger Felicia, elev.

Grundkurs i läkemedelshantering är en behörighet som regleras av Jordbruksverket och godkänt resultat i kursen ger eleverna möjlighet att arbeta som djurvårdare på nivå 2. Under vaccineringen och efterföljande ultraljud ges det även tillfälle att väldigt konkret repetera anatomi.

- Eleverna får både träna injektionsteknik och djurhantering samt repetera anatomi, det är guld värt, säger Marie-Louise Rasmussen.

Viktig vaccination
Gasbrand är en relativt vanlig sjukdom som drabbar framförallt unga lamm, yngre än tre månader, men även äldre, avvanda lamm och i enstaka fall vuxna djur kan drabbas.
Vaccinerar man de dräktiga tackorna så får lammen antikroppar via mjölken.

Det är viktigt att mängden i sprutan blir rätt.

Det är viktigt att mängden i sprutan blir rätt.