Artikeln publicerades 14 augusti 2023

”Slörpar ni när ni äter soppa?"

Under sommaren har vår bibliotekarie Christian hittat foton och texter från Svalöfs gymnasiums mångåriga historia. Så här i skolstartstider kan det vara kul att läsa del 4: "Sigfrid Larssons ordningsregler", från mitten av 1940-talet. Vissa saker är väldigt annorlunda, andra är väldigt lika. Resterande delar i serie "Ur arkivet" kan ni läsa på skolans sociala medier.

Sigfrid Larsson var Svalöfs lantmannaskolas rektor 1943-1956. Hans anföranden inför de nya eleverna vid uppropet varje höst finns sparade i arkivet.

Sigfrid Larsson var Svalöfs lantmannaskolas rektor 1943-1956. Hans anföranden inför de nya eleverna vid uppropet varje höst finns sparade i arkivet.

Del 4 Sigfrid Larssons ordningsregler:

Sigfrid Larsson var Svalöfs lantmannaskolas rektor 1943-1956. Hans anföranden inför de nya eleverna vid uppropet varje höst finns sparade i arkivet. Där gick han igenom diverse praktiska detaljer eleverna behövde känna till. Bland annat vilka ordningsregler som gällde. När man läser dem i dag förstår man hur mycket som förändrats sedan dess, men också hur många av de situationer och problem som kan uppstå på en skola är tidlösa.

Ur tal till de nya eleverna vid uppropet 1944 eller 1945:

”Vi avse ingalunda att lägga några onödiga band på er, men vi ha några stadganden som vi icke tolerera att de överträdas. De som icke kunna följa dem kunna vi icke ha i vår krets.”

”Ert personliga uppträdande såväl inom som utom skolan skall vara sådant att det hedrar läroanstalten.”

”Vi ha på så många platser som möjligt ställt ut krukor att kasta cigarettstumpar och tändstickor i, använd dem. Kasta dem inte i trappor och vestibul eller utanför ingången.”

”Vi önska att ni så långt som möjligt behärskar er benägenhet för brottning och andra idrotter när ni befinner er inomhus. Skulle ändock skada uppkomma på de inte just sköra och ömtåliga inventarier som vi utrustat rummen med får ni finna er i att ersätta denna.”

”I matsalen gör vi så att först sedan alla samlats, sätta vi oss ner. Först när alla äro färdiga resa vi oss från bordet.”

”Slörpar ni när ni äter soppa? Inte? Tack för det för det skär i öronen. Har ni armbågarna på bordet? Sträcker ni er förbi ett par kamrater för att få tag på osten? Om så till äventyrs skulle vara fallet så demonstrera era långa armar på ett annat sätt och vänd er vänligt till er granne med ett ’Får jag be om osten’. Detta gäller även brödet och senap och salt.”

Rektor Sigfrid Larssons anföranden inför de nya eleverna vid uppropet varje höst finns sparade i arkivet.

Rektor Sigfrid Larssons anföranden inför de nya eleverna vid uppropet varje höst finns sparade i arkivet.