Artikeln publicerades 9 februari 2024

Elever på viktig kurs om växtskyddsmedel

Det krävs stor noggrannhet och bra rutiner för att kunna hantera växtskyddsmedel på rätt sätt - och man ska inte tro att kemi löser alla problem. Den här veckan har Länsstyrelsen Skåne varit på Svalöfs gymnasium för att ge lantbrukselever och andra deltagare grundkursen i användning av växtskyddsmedel.

Tom Espgård, lantbrukskonsulent, Länsstyrelsen Skåne går genom säkerhetsrutiner. Foto: Åsa Meierkord.

Tom Espgård, lantbrukskonsulent, Länsstyrelsen Skåne går genom säkerhetsrutiner. Foto: Åsa Meierkord.

Antalet deltagare är drygt 30 personer, cirka hälften av dem är elever som går Naturbruksprogrammet lantbruk. Jordbruksverket och EU har beslutat om regler kring vilka växtskyddsmedel som får användas och hur man får använda dem. Genom att ge elever möjlighet att gå kursen, får de en viktig behörighet som efterfrågas i yrkeslivet. Kursen har både en teoretisk och en praktisk del.

Under den praktiska delen i skoljordbrukets verkstad får deltagarna bland annat gå genom säkerhetsrutiner. Det är till exempel viktigt att vara medveten om att det är svårt att inte spilla något när man häller över växtskyddsmedel från en 20-liters dunk till en behållare.

- Se till att ni har bra rutiner från början. Slarva inte med skyddsutrustning. Om ni har det från början, så tycker ni inte det är jobbigt senare, skyddskläderna blir bara en del av rutinen då, sägerTom Espgård, lantbrukskonsulent, Länsstyrelsen Skåne som ansvarar för kursen.

 

I de praktiska momenten handlar det till exempel om rätt munstycken och vilken duschkvalitet de ger. Foto: Åsa Meierkord

I de praktiska momenten handlar det till exempel om rätt munstycken och vilken duschkvalitet de ger. Foto: Åsa Meierkord

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L och 2L behövs behörighet. Grundkursen på fyra dagar ger det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

- Andemeningen i grundkursen är dock att man inte ska tro att kemi löser alla problem. Du kommer inte långt om du inte ser till att du har bra grundförutsättningar för odling, bra dränerad mark och en bra växtföljd. Målet är fortfarande att minska växtskyddanvändningen, säger Tom Espgård.

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov.