Artikeln publicerades 25 februari 2009

Information från BT Kemi Efterbehandling

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Senaste information om vad som händer på norra och södra området, samt de rätta svaren från tipstävlingen.

Norra området

Pålningsarbetet för GC-broarna är nu klart. Betongarbetena för fundamenten har startats med formning och armering.
 
Skanska väntar på exporttillstånd för de sista 9 000 ton jord som ska gå till Bremen. De ökade mängderna förorenad jord har inneburit att det har blivit ett underskott på massor varför mer ren jord kan tas emot på det tillfälliga upplaget.

Södra området

De fortsatta testgrävningarna på den södra sidan har ytterligare förstärkt intrycket att området är mycket förorenat. Xylen har påträffats i de gamla betsvämmorna. Xylen användes av BT Kemi i fabriken. Vid den gamla svämman intill järnvägen har kreosot påträffats. Testgrävningarna är nu i stort sett avslutade och verksamheten avbryts till vidare. En utvärdering ska göras för att bedöma om det finns behov av ytterligare kompletterande undersökningar.

Öppet hus

Söndagen den 22 februari var det på dagen 30 år sedan BT Kemi-fabriken sprängdes. Projektledningen hade öppet hus och ett 100-tal intresserade besökare tog tillfället i akt att besöka utställningen. Det var också många som deltog i tipstävlingen. Som utslagsfråga fanns också en hink ren behandlad BT Kemi-jord från anläggningen i Bremen som deltagarna skulle bedöma vikten på.

Det var flera som hade nästan alla rätt, men endast två fick in full pott. Störst bekymmer vållade frågorna var 1 och 3. Även fråga 10 var relativt svår.

Rätt svar på frågorna

1. När infördes den första miljöskyddslagen i Sverige?
Rätt svar: 1969
2. Vad tillverkade BT Kemi?
Rätt svar: Bekämpningsmedel
3. När bildades Teckomatorps municipalsamhälle?
Rätt svar: 1914/15
4. Vad kallas en persons mod att stå för sin mening även då det innebär en personlig risk?
Rätt svar: Civilkurage
5. Vad orsakade BT Kemi för tydliga skador?
Rätt svar: Förgiftning av Braån
6. Vad kallades det preparat som USA använde i Vietnamkriget?
Rätt svar: Agent Orange
7. Vad står bokstäverna B och T för i BT Kemi?
Rätt svar: Bönnelyche & Thuröe
8. Vad gör du med överblivna läkemedel?
Rätt svar: Lämnar till apoteket
9. Vad heter den miljödebattör som bl.a. blev känd för att föra trädgårdsmästare Ahls krav mot BT Kemi?
Rätt svar: Björn Gillberg
10. Hur når man grönområdet på det så kallade norra BT Kemi-området efter saneringen?
Rätt svar: Via två nya GC-broar över Råå- och Söderåsbanan
 
Utslagsfråga: Den behandlade jorden i hinken vägde 5.375 gram.