Artikeln publicerades 22 oktober 2013

Nya provtagningar på gång i Teckomatorp

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Under vecka 43 inleder BT Kemi-projektet en ny omgång provtagningar på och omkring det södra BT Kemi-området i Teckomatorp.

Det handlar dels om borrprovtagning, dels om provgropsgrävning. Dessa arbeten beräknas pågå i 3-4 veckor följt av ytterligare 1-2 veckors provtagning av grundvattnet.

Målet med höstens provtagningsomgång är att ytterligare titta på om och hur föroreningarna från området kan sprida sig med grundvattnet. Man kommer också att undersöka förekomsten av föroreningar inom området.

– Tidigare har vi ju begränsats av byggnaderna och verksamheterna, som fanns på området. Nu när alla verksamheter har flyttat och de tidigare industribyggnaderna har rivits kan vi lättare komma åt att provta på vissa delar av området, säger projektledare Eva Sköld.

Projektets konsulter vill också titta mer på djupet; hur långt ner i marken har föroreningarna spridit sig, till exempel under betsvämmorna? Det är viktigt att veta inför den nya riskbedömning, som ska göras i samband med att man tar fram olika åtgärdsalternativ för saneringen av området.

– Det här arbetet ska mynna ut i en revidering av den befintliga huvudstudien för området, säger Eva Sköld. Där beskriver man den befintliga situationen och vilka risker den utgör för omgivningen idag. Sedan tittar man på olika alternativ för saneringen och jämför de risker och kostnader som de medför.

Arbetet med den fördjupade utredningen beräknas vara färdigt till sommaren 2014. Därefter väntar Etapp 2, då projektet ska förbereda och upphandla själva saneringen.