Artikeln publicerades 24 september 2014

BT Kemi-projektet ansöker om bidrag

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Svalövs kommun har ansökt om bidrag från staten för att fortsätta driva BT Kemi-projektet. Ansökan gäller dels en förlängning av Etapp 1, dels bidrag för Etapp 2 som enligt tidplanen ska börja i juli 2015. Nu väntar projektledningen på besked från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Kommunen skickade sin ansökan till Länsstyrelsen i slutet av augusti. Totalt ansöker man om 15,5 miljoner kronor, som ska täcka förlängningen av Etapp 1 och den stundande Etapp 2.

– Enligt den ursprungliga tidplanen skulle vi redan ha gått över till Etapp 2, säger projektledare Eva Sköld. Men utredningsarbetet har visat sig mer komplicerat än vi hade räknat med och vi har därför tvingats förlänga den första etappen. Nu löper Etapp 1 till och med juni 2015, men då ska vi ha klart för oss vad som behöver göras på det södra området.

Förseningen innebär också en fördyring av projektet, något kommunen dock inte räknar med ska innebära något problem.

– Vi har fört en kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och de är väl införstådda med varför det har blivit såhär. Den kompletterande ansökan för Etapp 1 kommer inte som någon överraskning, säger Eva Sköld.

Hon framhåller också vikten av att utredningen blir ordentligt gjord. Eftersom den ligger till grund för alla framtida beslut kring vad och hur mycket som ska göras på det södra området finns det anledning att vara noggrann.

– Dessutom kan en liten fördyring nu, som leder till att vi har bättre underlag för våra beslut, göra att vi undviker större fördyringar och förseningar i ett senare läge, säger Eva Sköld.

Ansökan för Etapp 2 skickades till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket redan för ett år sen men Naturvårdsverket valde att avvakta med beslut när det stod klart att Etapp 1 skulle förlängas. Ansökan för Etapp 2 som skickats nu gäller samma belopp som i den ursprungliga tidplanen, men har reviderats med avseende på den förskjutna tidplanen.

Efter att Länsstyrelsen mottagit och behandlat kommunens ansökan har de i sin tur skickat vidare ansökan till Naturvårdsverket. Beslut om bidrag väntas komma innan årsskiftet.